Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych materiałów promujących numer alarmowy 112 na terenie województwa podlaskiego na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

Zadanie 2: dostawa oznakowanych materiałów na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Termin realizacji zamówienia do 24 maja 2019 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godziny 15:30.
 


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-04-19 14:45