Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:

dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Wydziału Spraw Obywatelskich  i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3

Oferta powinna obejmować całość zamówienia zgodnie z załącznikiem do umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 10 maja 2019 r. do 9 maja 2020 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Źródło: PUW

Opublikowano dn. 2019-04-10 08:07