Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników PUW


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
 Dostawa odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Termin realizacji 36 miesięcy obowiązywania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu został określony w formularzu ofertowym.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.04.2018 r.do godziny 10.00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-04-20 13:54