Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa mebli wraz z montażem


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:

Zadanie 1: zakup mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia Wydziału Polityki Społecznej;

Zadanie 2: dostawa foteli biurowych obrotowych wraz z montażem na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;

Zadanie 3: zakup szaf metalowych kartotecznych wraz z montażem na potrzeby wyposażenia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 19 października 2018 r.

UWAGA! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - Zadanie 3 oraz terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  4 września 2018 r. do godziny 11:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-09-03 15:22