Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych będących w posiadaniu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

 Wymagany termin realizacji zamówienia:  od 10 maja 2018 r. do 9 maja 2019 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 26.04.2018 r., do godziny 12:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-04-16 14:26