Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska


Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są: 3 szt. komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Ofertę należy złożyć do dnia: 7 czerwca 2019 roku do godziny 10:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-06-05 09:12