Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa jednego kompletu elektronicznej cyfrowej syreny alarmowej


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:

Dostawa jednego kompletu elektronicznej cyfrowej syreny alarmowej.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 22 grudnia 2017 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 19 grudnia 2017 r. do godziny 15:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2017-12-18 10:17