Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa aktualizacji licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia UFED 4 PC na mdpg Połowce – Pieszczatka


Dostawa aktualizacji licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia UFED 4 PC na międzynarodowe drogowe przejście graniczne Połowce – Pieszczatka


Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa aktualizacji licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia UFED 4 PC na międzynarodowe drogowe przejście graniczne Połowce – Pieszczatka


Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
Ofertę należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-08-26 10:44