Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa aktualizacji licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia do ekstrackcji i analizy danych z urządzeń mobilnych - UFED 4 PC na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Połowcach.


Wojewod Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprekraczajacej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której predmiotem jest dostawa licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia do ekstrakcji i nalaizy danych z urządeń mobilnych - UFED 4 PC na midzynarodowe drogowe prejście graniczne  Połowcach.

Wymagny termin realizacji zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ofertę należy złoyć do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Źródło: PUW

Opublikowano dn. 2017-08-02 08:19