Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Rekordowe 414 mln zł na podlaskie drogi lokalne!

„Fundusz Dróg Samorządowych przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach" – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Na czwartkowym briefingu prasowym ogłosił nabór wniosków i objaśniał szczegóły realizacji rządowego programu w naszym regionie. Podkreślił przy tym, że 414 mln zł na drogi lokalne to rekordowa kwota, jakiej Podlasie dotąd nie miało.  „To moment i oczekiwany przez mieszkańców naszego...

II uroczysta Gala "Nie bądźmy obojętni - podajmy rękę" z udziałem wojewody podlaskiego

„Nie bądźmy obojętni - podajmy rękę" pod tym hasłem przebiegło czwartkowe wydarzenie zorganizowane przez Podlaski Transplantologii Stowarzyszenia na Rzecz Transplantologii. W trakcie uroczystości wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył puchary oraz dyplomy osobom, instytucjom i podlaskim firmom zaangażowanym w pomoc ludziom ciężko chorym.   Źródło: PUW ...

12 mln zł rządowego wsparcia dla podlaskich seniorów i maluchów

555 nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci dzięki Maluch+ oraz 190 nowych miejsc w Klubach Senior+ – oto plan na rok 2019 w województwie podlaskim, który zostanie zrealizowany dzięki rządowym pieniądzom. We wtorek w Białymstoku wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczyli 11 podlaskim samorządowcom promesy w ramach programów Maluch+ oraz Senior+. 9,8 mln zł z tegorocznej edycji...

Wojewoda podlaski uczcił 30. rocznicę wykolejenia cystern z chlorem w Białymstoku

Złożeniem wieńca przy krzyżu-pomniku obok torów kolejowych w Białymstoku, gdzie 30 lat temu wykoleiły się cysterny przewożące chlor wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski uczcił sobotnie uroczystości związane z tą rocznicą. Ekumeniczne modlitwy odbyły się z udziałem duchownego katolickiego i prawosławnego. Następnie wieńce przy krzyżu pomniku złożyli m.in. wojewoda podlaski i harcerze. W uroczystościach wziął udział także białostocki abp Tadeusz Wojda. Przewodniczył...

Piknik Wojskowy w Białymstoku z okazji 20-lecia obecności Polski w NATO

W sobotę, w 20 polskich jednostkach wojskowych, w tym w Białymstoku, odbyły się pikniki wojskowe świętujące 20 rocznicę wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). W wydarzeniu zorganizowanym przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Kulminacyjnym punktem pikniku militarnego w koszarach 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku było uroczyste podniesienie flag oraz...

Zamówienia Publiczne

Szkolenie z zakresu uprawnień eksploatacji i dozoru Grupa-1 i Grupa-2, uprawnień na podesty ruchome P1 oraz uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkoleń pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Usługa organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu finansowanego z FAMI

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu pn. Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim, finansowanego z Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Wymagany termin...

Szkolenia okresowe BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Informacje dotyczące niniejszego...

Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP". 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa...