Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Ćwiczenia ANAKONDA-18 epizod II

W czwartek (15 listopada) odbyły się ćwiczenia ANAKONDA-18 epizod II, w której uczestniczył i koordynował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Czwartkowe ćwiczenia polegały na ewakuacji ludności cywilnej z rejonu operacyjnego SZ na terenie województwa podlaskiego. W ramach ewakuacji w Gródku zostały utworzone: punkt ewidencyjno-informacyjny w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródku oraz punkt załadowczy na stacji Waliły. Ewakuacja rozpoczęła się ok. godziny 9:15 i...

Plenarne posiedzenie WRDS w Tykocinie

14 listopada w Tykocinie odbyło się posiedzenie plenarne podlaskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Jednym z głównych punktów obrad było przyjęcie stanowiska w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego w Województwie Podlaskim. W swoim stanowisku uczestnicy WRDS zwrócili uwagę na rolę szkół zawodowych jako ważnych ośrodków kształcenia kadr dla gospodarki regionu. Członkowie WRDS zdecydowali, że...

Wojewoda podlaski uczcił stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

„Ojczyzna to sprawa wspólna, która powinna jednoczyć" – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w niedzielę pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku podczas wojewódzkich obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zaznaczył, że pamiętamy o naszych przodkach, ich „wysiłkach, pracy, krwi i walce, a także twórczości", która w niewoli dawała siłę narodowi do działań na rzecz niepodległości i jej...

Piknik militarny w Białymstoku z udziałem wojewody podlaskiego

Pokaz sprzętu wojskowego, symulatory strzelania, stoiska promocyjne oraz wojskowa grochówka – te oraz inne atrakcje dla mieszkańców Białegostoku przygotowali żołnierze w ramach obchodów  100 rocznicy odzyskania niepodległości. W sobotnim pikniku wojskowym pod hasłem „Służymy Niepodległej" uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Białostoczanie mogli obejrzeć na pikniku militarnym pod Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku m.in....

Pracownicy gminy Piątnica odznaczeni przez wojewodę podlaskiego

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył w piątek sześciu pracownikom gminy Piątnica medale za długoletnią służbę. Wziął również udział w koncercie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowany w ramach projektu Kultura-Interwencje 2018.EtnoPolska. Źródło: PUW ...

Zamówienia Publiczne

Dostawa fabrycznie nowych rękawów przeciwpowodziowych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych rękawów przeciwpowodziowych. Termin realizacji: 14 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 23 listopada 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Dostawa regałów paletowych

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 3 kompletów fabrycznie nowych regałów paletowych. Termin realizacji: do dnia 14 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 21 listopada 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Zakup metalowych regałów przesuwnych wraz z montażem

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Zakup metalowych regałów przesuwnych wraz z montażem na potrzeby wyposażenia...

Sukcesywne powielanie dokumentów

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: sukcesywne powielanie dokumentów na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zadanie 1: dostawa oznakowanych materiałów promujących numer alarmowy 112 na terenie...