Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Zacieśnianie polsko-chorwackich relacji

Współpraca w dziedzinach gospodarki, infrastruktury drogowej (szlak Via Carpatia), energetycznej oraz wspólne priorytety polskiej i chorwackiej dyplomacji były tematem poniedziałkowej rozmowy wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego spotkał z nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Chorwacji w RP – Tomislavem Vidosević. Ambasadorowi towarzyszył Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Białymstoku – Wojciech Strzałkowski.

Tomislav Vidosević pełni funkcję Ambasadora Republiki Chorwacji w RP od początku 2019 roku.  Poniedziałkowa wizyta dyplomaty w województwie podlaskim była pierwszą w jego kadencji, a spotkanie z wojewodą podlaskim miało charakter zapoznawczy.

Polsko-chorwackie rozmowy były okazją do poznania się ze specyfiką Podlasia oraz Chorawacji, a także debaty o wspólnych priorytetach m.in. Via Carpatii czy inicjatywy gospodarczo-politycznej Trójmorza. Obie strony zaznaczyły, że są otwarte na przyciąganie inwestorów a także inne formy współpracy między Podlasiem, Chorwacją.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podkreślał, że przyjacielskie „stosunki obu słowiańskich narodów" należy podtrzymywać i pielęgnować. Ambasador Vidosević z kolei zaznaczył, że w całej Polsce oraz naszym regionie „na każdym kroku dostrzega równomierny i zrównoważony rozwój".
Ambasadorowi Chorwacji towarzyszyła Agnieszka Puszczewicz, dyrektor polskiego przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej, które poinformowała wojewodę podlaskiego, że „Chorwację w zeszłym roku odwiedziło milion turystów z Polski".
 


Opublikowano dn. 2019-06-28 14:15

Zamówienia Publiczne

Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej w budynku Podlaskiego Urzędu...

Usługi monitoringu czynnego obiektów oraz konserwacji urządzeń systemów alarmowania o włamaniu i napadzie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia ofert cenowych na wykonanie usług:   Zadanie I: Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu – Białystok, ul. Mickiewicza 3. Zadanie II: Monitoring czynny obiektu polegający na telefonicznym...

Naprawa Systemu Odpraw Celnych Osobowych oraz Towarowych na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacyjnych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 oraz ul. Bema 4, w Łomży przy...