Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Wojewoda podlaski uczcił IX rocznicę Katastrofy Smoleńskiej

Złożeniem wieńców na grobach śp. Krzysztofa Putry, abp Mirona Chodakowskiego i Justyny Moniuszko, w miejscach pamięci oraz udziałem w mszach świętych wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oddał hołd ofiarom Tragedii Smoleńskiej 10 kwietnia – w dziewiątą rocznicę katastrofy.

Środowe uroczystości rozpoczęły się rano Panichidą w Krypcie Cerkwi pw. Zwiastowania NMP w Supraślu. Nabożeństwu żałobnemu  przewodniczył Ks. Bp Andrzej.

W IX rocznicę Katastrofy Smoleńskiej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski złożył kwiaty od prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego na grobach śp. Krzysztofa Jakuba Putry, Wicemarszałka  Sejmu RP – na Cmentarzu  św.  Rocha w Białymstoku, śp. Ks. Abp. gen. dyw. dr. Mirona Chodakowskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego – w Krypcie Monastyru pw. Zwiastowania NMP w Supraślu oraz śp. Justyny Moniuszko – na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.

Wojewoda podlaski uczcił pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej również złożeniem wieńców pod Krzyżem Smoleńskim w Świętej Wodzie k. Wasilkowa, przed Pomnikiem Katyńskim w Białymstoku oraz przy tablicy pamiątkowej poświęconej Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu przy ul. Mazowieckiej w Białymstoku.

Organizatorem wojewódzkich uroczystości IX rocznicy Katastrofy Smoleńskiej jest wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-04-11 08:48

Zamówienia Publiczne

Rozbudowa kontroli dostępu pomieszczeń w budynku głównym na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest rozbudowa kontroli dostępu pomieszczeń w budynku głównym wraz z zaprogramowaniem systemu na mdpg Bobrowniki – Bierestowica Wymagany termin...

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zadanie 1: dostawa oznakowanych materiałów promujących numer alarmowy 112 na terenie...

Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są: 4 szt. komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" w ramach...

Przeglądy obiektów budowlanych na przejściach granicznych

Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są przeglądy obiektów budowlanych na przejśćiach granicznych województwa podlaskiego.  Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2019...

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -...