Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Wojewoda podlaski uczcił IX rocznicę Katastrofy Smoleńskiej

Złożeniem wieńców na grobach śp. Krzysztofa Putry, abp Mirona Chodakowskiego i Justyny Moniuszko, w miejscach pamięci oraz udziałem w mszach świętych wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oddał hołd ofiarom Tragedii Smoleńskiej 10 kwietnia – w dziewiątą rocznicę katastrofy.

Środowe uroczystości rozpoczęły się rano Panichidą w Krypcie Cerkwi pw. Zwiastowania NMP w Supraślu. Nabożeństwu żałobnemu  przewodniczył Ks. Bp Andrzej.

W IX rocznicę Katastrofy Smoleńskiej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski złożył kwiaty od prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego na grobach śp. Krzysztofa Jakuba Putry, Wicemarszałka  Sejmu RP – na Cmentarzu  św.  Rocha w Białymstoku, śp. Ks. Abp. gen. dyw. dr. Mirona Chodakowskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego – w Krypcie Monastyru pw. Zwiastowania NMP w Supraślu oraz śp. Justyny Moniuszko – na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.

Wojewoda podlaski uczcił pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej również złożeniem wieńców pod Krzyżem Smoleńskim w Świętej Wodzie k. Wasilkowa, przed Pomnikiem Katyńskim w Białymstoku oraz przy tablicy pamiątkowej poświęconej Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu przy ul. Mazowieckiej w Białymstoku.

Organizatorem wojewódzkich uroczystości IX rocznicy Katastrofy Smoleńskiej jest wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-04-11 08:48

Zamówienia Publiczne

Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej w budynku Podlaskiego Urzędu...

Usługi monitoringu czynnego obiektów oraz konserwacji urządzeń systemów alarmowania o włamaniu i napadzie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia ofert cenowych na wykonanie usług:   Zadanie I: Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu – Białystok, ul. Mickiewicza 3. Zadanie II: Monitoring czynny obiektu polegający na telefonicznym...

Naprawa Systemu Odpraw Celnych Osobowych oraz Towarowych na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacyjnych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 oraz ul. Bema 4, w Łomży przy...