Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Wojewoda podlaski o egzaminach gimnazjalnych: We wszystkich 228 placówkach odbyły się bez zakłóceń

„Mam nadzieję, że kolejne dni egzaminu gimnazjalnego, a także egzamin ósmoklasisty  oraz matury przebiegną w województwie podlaskim równie sprawnie i spokojnie. Wierzę, że dobro dzieci i rodziców będzie nadrzędne" – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował dziennikarzy na środowym briefingu prasowym.

Wojewoda podlaski podziękował podlaskiej kurator oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych, w których w środę odbyły się egzaminy gimnazjalne. Słowa podziękowania skierował także do organów prowadzących, m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z którymi był w stałym kontakcie i ścisłej współpracy. „Dzięki zaangażowaniu podlaskich samorządowców w naszym województwie egzamin został przeprowadzony sprawnie" – zaznaczył.

„Dziękuję również nauczycielem, którzy włączyli się w prace komisji nadzorujących i będą włączeni w proces sprawdzania oraz osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne, które wyraziły gotowość wsparcia w trakcie egzaminów" – mówił wojewoda podlaski.

Jak podkreślała podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka, „ponad 10 tys. uczniów z Podlasia mogło dziś przystąpić spokojnie do egzaminu". „To bardzo ważne wydarzenie w życiu młodych ludzi i od tego zależy ich przyszłość. Wierzę, że również jutro i pojutrze podlascy uczniowie będą spokojnie uczestniczyć w egzaminach" – dodała.


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-04-12 15:16

Zamówienia Publiczne

Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej w budynku Podlaskiego Urzędu...

Usługi monitoringu czynnego obiektów oraz konserwacji urządzeń systemów alarmowania o włamaniu i napadzie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia ofert cenowych na wykonanie usług:   Zadanie I: Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu – Białystok, ul. Mickiewicza 3. Zadanie II: Monitoring czynny obiektu polegający na telefonicznym...

Naprawa Systemu Odpraw Celnych Osobowych oraz Towarowych na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacyjnych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 oraz ul. Bema 4, w Łomży przy...