Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Wojewoda podlaski o egzaminach gimnazjalnych: We wszystkich 228 placówkach odbyły się bez zakłóceń

„Mam nadzieję, że kolejne dni egzaminu gimnazjalnego, a także egzamin ósmoklasisty  oraz matury przebiegną w województwie podlaskim równie sprawnie i spokojnie. Wierzę, że dobro dzieci i rodziców będzie nadrzędne" – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował dziennikarzy na środowym briefingu prasowym.

Wojewoda podlaski podziękował podlaskiej kurator oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych, w których w środę odbyły się egzaminy gimnazjalne. Słowa podziękowania skierował także do organów prowadzących, m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z którymi był w stałym kontakcie i ścisłej współpracy. „Dzięki zaangażowaniu podlaskich samorządowców w naszym województwie egzamin został przeprowadzony sprawnie" – zaznaczył.

„Dziękuję również nauczycielem, którzy włączyli się w prace komisji nadzorujących i będą włączeni w proces sprawdzania oraz osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne, które wyraziły gotowość wsparcia w trakcie egzaminów" – mówił wojewoda podlaski.

Jak podkreślała podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka, „ponad 10 tys. uczniów z Podlasia mogło dziś przystąpić spokojnie do egzaminu". „To bardzo ważne wydarzenie w życiu młodych ludzi i od tego zależy ich przyszłość. Wierzę, że również jutro i pojutrze podlascy uczniowie będą spokojnie uczestniczyć w egzaminach" – dodała.


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-04-12 15:16

Zamówienia Publiczne

Rozbudowa kontroli dostępu pomieszczeń w budynku głównym na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest rozbudowa kontroli dostępu pomieszczeń w budynku głównym wraz z zaprogramowaniem systemu na mdpg Bobrowniki – Bierestowica Wymagany termin...

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zadanie 1: dostawa oznakowanych materiałów promujących numer alarmowy 112 na terenie...

Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są: 4 szt. komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" w ramach...

Przeglądy obiektów budowlanych na przejściach granicznych

Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są przeglądy obiektów budowlanych na przejśćiach granicznych województwa podlaskiego.  Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2019...

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -...