Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski: „Z rozszerzonego programu Rodzina 500+ skorzysta łącznie ok. 200 tys. podlaskich dzieci”

100 tys. kolejnych dzieci w w Podlaskiem skorzysta od 1 lipca z rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus". Dotychczas świadczeniem tym było objętych ok. 118 tys. dzieci w regionie – poinformował w poniedziałek w Supraślu wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

O zmianach w programie, w ramach którego rodzice będą mogli otrzymać świadczenie w wysokości 500 zł także na pierwsze dziecko, będzie informować w Podlaskiem specjalny bus informacyjny, który w poniedziałek ruszył w trasę po całym regionie.

Mobilny punkt informacyjny (bus i stoisko z logo Rodzina 500+) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie obecny w każdą niedzielę od teraz do końca lipca na dużych imprezach w regionie.

Gdzie będziemy z busem 500+ w Podlaskiem:

  • 30 czerwca w SZEPIETOWIE na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
  • 7 lipca w AUGUSTOWIE na Targach Agro-Eko-Turystycznych Polska Smakuje
  • 14 lipca w CIECHANOWCU na XI Zajeździe Wysokomazowieckim
  • 21 lipca w MOŃKACH na Dniach Moniek
  • 28 lipca w TYKOCINIE na Biegu Stefana Czarnieckiego


Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski o 500+: Rząd aktywnie wspiera polskie rodziny

Jak tłumaczył wojewoda podlaski, urząd wojewódzki chce pomagać mieszkańcom regionu w skorzystaniu z programu Rodzina 500+. Zwłaszcza tym, którzy dotychczas nie mogli się ubiegać o to świadczenie. Będą oni m.in. mieć możliwość wypełnienia wniosku elektronicznie w punktach informacji o programie. „Liczymy na to, że ta nasza akcja zostanie z jednej strony dobrze przyjęta, a z drugiej strony będzie taką formą praktyczną propagowania naszego programu" – mówił wojewoda podlaski.

Wojewoda podlaski poinformował, że obecnie wniosek o świadczenie 500 Plus będzie uproszczony, krótszy, a potwierdzenie z gminy o przyznaniu świadczenia będzie można dostać nawet e-mailem. Jak mówił, wprowadzane zmiany mają wpłynąć na to, że świadczenie będzie przyznawane „szybciej i sprawniej, i przy nakładzie mniejszych kosztów".

Wnioski o świadczenie na pierwsze dziecko w rodzinie można drogą elektroniczną składać w całym kraju od 1 lipca, w formie papierowej od 1 sierpnia. Gdy w rodzinie jest np. dwoje dzieci nie trzeba składać dwóch odrębnych wniosków, a jeden - tłumaczył wojewoda.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski mówił, że z danych statystycznych wynika, iż zmieniła się „struktura wydatków polskich rodzin", zwłaszcza rodzin uboższych, bo więcej pieniędzy zamiast na podstawowe potrzeby mogą wydać np. na wypoczynek, kulturę czy edukację, a program pomaga wyjść rodzinom z niedostatku.
 


Opublikowano dn. 2019-06-28 14:18

Zamówienia Publiczne

Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej w budynku Podlaskiego Urzędu...

Usługi monitoringu czynnego obiektów oraz konserwacji urządzeń systemów alarmowania o włamaniu i napadzie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia ofert cenowych na wykonanie usług:   Zadanie I: Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu – Białystok, ul. Mickiewicza 3. Zadanie II: Monitoring czynny obiektu polegający na telefonicznym...

Naprawa Systemu Odpraw Celnych Osobowych oraz Towarowych na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacyjnych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 oraz ul. Bema 4, w Łomży przy...