Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Wicewojewoda podlaski o przyszłości chowu i hodowli owiec w regionie

Wicewojewoda podlaski Jan Zabielski uczestniczył we wtorkowym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym możliwości rozwoju chowu i hodowli owiec w województwie podlaskim. W rozmowach wzięli też udział m.in. prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie oraz przedstawiciele Podlaskiej Izby  Rolniczej.

Z informacji przekazanych przez Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, wynika, że konsumpcja jagnięciny w ostatnich latach ma tendencję wzrostową.

W województwie podlaskim na koniec 2018 roku było 619 stad i 23 244 sztuki owiec zlokalizowanych na 3 powiatach: sokólskim, białostockim i bielskim. W województwie funkcjonuje 5 rzeźni, w których dokonywany jest ubój owiec. Około 75% produkcji owcy wrzosówki realizowana jest na  terenie województwa podlaskiego.

W trakcie spotkania omówione zostały również  kierunki i możliwości rozwoju produkcji owczarskiej w warunkach województwa podlaskiego oraz z tego spotkania  zostały sformułowane wnioski:

  1. Zastosowanie dopłat ze środków publicznych do ras zachowawczych mięsnych, owcy białogłowej i owcy PONA,
  2. Przygotowanie programów dotyczących możliwości rozwoju produkcji owczarskiej na obszarach przyległych i  w otulinie parków narodowych,
  3. Skierowana do Marszałka Województwa Podlaskiego prośby o pomoc i wsparcie finansowe i organizacyjne promocji konsumpcji jagnięciny,
  4. Podjęcie działań w celu utworzenia grupy producenckiej  owczarskiej,
  5. Podjęcie działań w kierunku poprawy opłacalności produkcji żywca baraniego w gospodarstwach rolnych poprzez obniżenie kosztów administracyjno-organizacyjnych.

W spotkaniu z wicewojewodą podlaskim uczestniczyli także Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z zastępcą, Zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Owiec i Kóz, pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Kierownictwo Departamentu Rolnictwa i  Obszarów Rybackich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.


Opublikowano dn. 2019-06-28 14:20

Zamówienia Publiczne

Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej w budynku Podlaskiego Urzędu...

Usługi monitoringu czynnego obiektów oraz konserwacji urządzeń systemów alarmowania o włamaniu i napadzie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia ofert cenowych na wykonanie usług:   Zadanie I: Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu – Białystok, ul. Mickiewicza 3. Zadanie II: Monitoring czynny obiektu polegający na telefonicznym...

Naprawa Systemu Odpraw Celnych Osobowych oraz Towarowych na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacyjnych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 oraz ul. Bema 4, w Łomży przy...