Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Burze z gradem (Meteorologiczne, woj. Podlaskie)
Woj. podlaskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Uniwersytet w Białymstoku: Promocje doktorskie i habilitacyjne oraz medale od prezydenta

10 doktorów habilitowanych oraz 44 doktorów – tylu badaczy uzyskało stopnie naukowe na Uniwersytecie w Białymstoku w ubiegłym roku. W środę odebrali pamiątkowe dyplomy. W uroczystości wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który wręczył naukowcom Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez prezydenta RP i ministra nauki.

„Cieszę się, że w taki sposób mogłem uczestniczyć w uhonorowaniu państwa wysiłków, które podejmujecie wokół sprawy polskiej nauki, jej upowszechniania, badań naukowych. Te medale są z jednej strony formą uhonorowania, a jednocześnie mam nadzieję, że będą służyły jako kolejna forma motywacji w realizacji swoich zadań skupionych wokół nauki polskiej, wokół nauczania młodych pokoleń" – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zwrócił się do wyróżnionych naukowców.

Do tej pory Uniwersytet w Białymstoku nadał blisko 750 stopni doktora i 124 stopnie doktora habilitowanego.


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-03-11 10:36

Zamówienia Publiczne

Przeprowadzenie szkolenia pracowników PUW w Białymstoku „Ochrona danych osobowych w praktyce”

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkolenia pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Dostawa fabrycznie nowych telefonów satelitarnych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 kompletów fabrycznie nowych telefonów satelitarnych   Termin realizacji: 28 czerwca 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 24 maja 2019 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Opracowanie proframu funkcjonalno - użytkowego

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest opracowanie programu - funkcjonalno - użytkowego zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie,...

Dostawy środków czystości na potrzeby przejść granicznych

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby przejść...

Dostawa urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych oraz wideoendoskopu na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...