Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Uniwersytet w Białymstoku: Promocje doktorskie i habilitacyjne oraz medale od prezydenta

10 doktorów habilitowanych oraz 44 doktorów – tylu badaczy uzyskało stopnie naukowe na Uniwersytecie w Białymstoku w ubiegłym roku. W środę odebrali pamiątkowe dyplomy. W uroczystości wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który wręczył naukowcom Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez prezydenta RP i ministra nauki.

„Cieszę się, że w taki sposób mogłem uczestniczyć w uhonorowaniu państwa wysiłków, które podejmujecie wokół sprawy polskiej nauki, jej upowszechniania, badań naukowych. Te medale są z jednej strony formą uhonorowania, a jednocześnie mam nadzieję, że będą służyły jako kolejna forma motywacji w realizacji swoich zadań skupionych wokół nauki polskiej, wokół nauczania młodych pokoleń" – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zwrócił się do wyróżnionych naukowców.

Do tej pory Uniwersytet w Białymstoku nadał blisko 750 stopni doktora i 124 stopnie doktora habilitowanego.


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-03-11 10:36

Zamówienia Publiczne

Szkolenie z zakresu uprawnień eksploatacji i dozoru Grupa-1 i Grupa-2, uprawnień na podesty ruchome P1 oraz uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkoleń pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Usługa organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu finansowanego z FAMI

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu pn. Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim, finansowanego z Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Wymagany termin...

Szkolenia okresowe BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Informacje dotyczące niniejszego...

Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP". 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa...