Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Rząd inwestuje w rodzinę: Trzy lata programu Rodzina 500+ w Podlaskiem

Więcej urodzeń, wyraźny spadek ubóstwa, wzrost popytu na rynku lokalnym i impuls do rozwoju gospodarczego Podlasia – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podsumował we wtorek trzy lata funkcjonowania programu Rodzina 500+ w regionie.

2,2 mld zł dla 118 tys. dzieci w Podlaskiem w ramach programu Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ wprowadzony został 1 kwietnia 2016 r. To pierwszy od transformacji ustrojowej program, w którym rząd daje wyraz zaufania do rodzin, poszanowania ich autonomii – to właśnie rodziny decydują, na co przeznaczyć świadczenie. Takie kompleksowe podejście pozwoliło na zniwelowanie obaw wielu Polaków przed powiększeniem rodziny.

Jak poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydatki rządu PiS na politykę rodzinną znacząco wzrosły, co jest zasługą m.in. programu Rodzina 500+.

W Podlaskiem z programu Rodzina 500+ skorzystało dotychczas ponad 74 tys. rodzin oraz 118 tys. dzieci. Od początku trwania inicjatywy trafiło już 2,2 mld zł.

Wojewoda podlaski przypomniał, że od 1 lipca 2019 r. każde dziecko w Polsce oraz w Podlaskiem będzie otrzymywać świadczenie 500+. „Z naszych szacunków wynika, że poza obecnymi 118 tys. dzieci kolejne 100 tys. osób może otrzymać świadczenie 500+, a wzrost wydatków – o 300 mln zł   - na tegoroczną edycję programu da budżet ok 1 mld zł".

Efekt 500+ w Podlaskiem

Pozytywne efekty programu potwierdzają dane statystyczne. Współczynnik dzietności w skali kraju wzrósł z 1,29 w 2015 r. do 1,45 w 2017 r. To najlepszy wynik od 20 lat. Liczba urodzeń w Podlaskiem wzrosła z ponad 10 tys. w 2015 do ponad 12 tys. w 2017 r.

Ponadto liczba osób objętych pomocą społeczną systematycznie spada – z ponad 100 tys. w 2016 r. do nieco ponad 80 tys. w 2018 r.

Czym jest program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ poprawia jakość życia, bezpieczeństwo materialne polskich rodzin i eliminuje nierówności społeczne. Jest to program prorodzinny, który przebudował życie wielu Polaków, ale równie istotny jest jego propaństwowy oraz prorozwojowy wymiar istotny dla przyszłości kraju.

Program Rodzina 500+ to od początku jego trwania 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach również na pierwsze dziecko. W praktyce jest to 6 tys. zł rocznie na dziecko. Świadczenie wychowawcze jest nieopodatkowane, nie są od niego odprowadzane również żadne składki. Oznacza to, że przysługuje ono w pełnej wysokości. Od 1 lipca 2019 r. każde dziecko w Polsce będzie otrzymywać świadczenie 500+. W 2015 r. łączne wydatki z budżetu państwa na rzecz polskich rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 r. było to już 3,11 proc. PKB. Oznacza to wzrost o 75 proc.

Od momentu uruchomienia programu Rodzina 500+ kosztował on blisko 68 mld zł. Z programu korzysta dzisiaj 3,62 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do lat 18 (stan na koniec lutego 2019 r.).
 


Opublikowano dn. 2019-04-10 07:59

Zamówienia Publiczne

Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej w budynku Podlaskiego Urzędu...

Usługi monitoringu czynnego obiektów oraz konserwacji urządzeń systemów alarmowania o włamaniu i napadzie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia ofert cenowych na wykonanie usług:   Zadanie I: Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu – Białystok, ul. Mickiewicza 3. Zadanie II: Monitoring czynny obiektu polegający na telefonicznym...

Naprawa Systemu Odpraw Celnych Osobowych oraz Towarowych na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacyjnych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 oraz ul. Bema 4, w Łomży przy...