Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Pracownicze Plany Kapitałowe – konferencja dla pracodawców w Białymstoku

Informacje jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w firmie oraz jakie możliwości, jakie daje program były tematem spotkania przedstawicieli Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) z podlaskimi przedsiębiorcami. Wtorkową konferencję w Białymstoku otworzył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

„1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania" – mówił na briefingu prasowym wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

„To program masowy, nawet 12 mln Polaków jest uprawnionych do uczestnictwa w PPK" – mówił Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak dodał, PFR przyjechał do Białegostoku z konkretnymi przesłaniami. „Pracodawcy, którzy są uczestnikami PKK, mają nasze pełne wsparcie w jego wdrażaniu" – zapewniał Bartosz Marczuk. Zaznaczył przy tym, że Pracownicze Plany Kapitałowe będą opłacać się każdemu, bo uczestniczy w nich pracownik, pracodawca i państwo.
Bartosz Marczuk podkreślał, że PPK nie będzie drugim OFE. Nie ma takiej możliwości, że „ktoś nam zabierze te pieniądze, że przyjdzie państwo i je znacjonalizuje" – mówił wiceprezes PFR.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura „wejścia do systemu" dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca 2019 r.  

Podczas konferencji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim pracodawcy dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonuje PPK, jakie są terminy i warunki wdrożenia, jakie możliwości daje pracodawcy i pracownikowi oraz otrzymają praktyczne informacje jakie kroki należy podjąć by założyć PPK. Podczas konferencji będzie możliwość zadawania pytań oraz rozmowy z ekspertami PFR Portal PPK.

Konferencja dedykowana była w pierwszej części do wszystkich, w tym do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, a w drugiej do działów kadrowych, HR i osób odpowiedzialnych za proces wprowadzenia PPK. Po serii konferencji w urzędach wojewódzkich nastąpi kilkaset szkoleń otwartych organizowanych przez PFR.
 


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-04-10 07:57

Zamówienia Publiczne

Rozbudowa kontroli dostępu pomieszczeń w budynku głównym na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest rozbudowa kontroli dostępu pomieszczeń w budynku głównym wraz z zaprogramowaniem systemu na mdpg Bobrowniki – Bierestowica Wymagany termin...

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zadanie 1: dostawa oznakowanych materiałów promujących numer alarmowy 112 na terenie...

Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są: 4 szt. komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" w ramach...

Przeglądy obiektów budowlanych na przejściach granicznych

Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są przeglądy obiektów budowlanych na przejśćiach granicznych województwa podlaskiego.  Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2019...

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -...