Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Burze z gradem (Meteorologiczne, woj. Podlaskie)
Woj. podlaskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Ognisko ASF w Wólce Wygonowskiej

30 maja wicewojewoda Jan Zabielski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Kryzysowego w Bielsku Podlaskim, podczas którego omówił ze służbami ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie w Wólce Wygonowskiej (gmina Orla).

 W trakcie spotkania wicewojewoda ustalił plan likwidacji ogniska, tryb postępowania oraz udział i zadania poszczególnych służb w likwidacji zagrożenia. Poza służbami weterynaryjnymi w akcji biorą udział policja, straż pożarna (w tym ochotnicza), właściciele dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz samorządy terytorialne w obszarach wchodzących w wyznaczonych strefach - zapowietrzonej i zagrożonej.

 Ponadto Jan Zabielski wraz z wojewódzkim lekarzem weterynarii spotkali się z właścicielem gospodarstwa w Wólce Wygonowskiej. Już 31 maja Wojewoda Podlaski podpisał rozporządzenie wprowadzające zakazy i nakazy w związku z wystąpieniem ogniska ASF, w którym określił strefę zapowietrzoną (promień 3 km) i zagrożoną (promień od 3 km do 10 km).

 Tego samego dnia Jan Zabielski z przedstawicielami Wydziału Rolnictwa i Środowiska odwiedził zagrożone tereny. Sprawdził wyznaczone strefy i ich oznakowanie tablicami w pasie drogowym („Afrykański Pomór Świń teren zapowietrzony, teren zagrożony"). Delegacja skontrolowała, czy są wykładane nasączone maty. Wicewojewoda dowiedział się od przedstawicieli służb weterynaryjnych, jak są rozwiązywane bieżące problemy.

 W gospodarstwie, z ogniskiem ASF, hodowca utrzymywał ponad 8 tys. świń, w tym ponad 1 tys. prosiąt, niecałe 3,5 tys. warchlaków, prawie 800 loch, 4 knury, a  także ponad 2700 tuczników. 28 maja br. pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF (próbki narządów od 4 padłych świń).

 Z danych zawartych w Centralnej Bazie Danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w ARiMR wynika, że ostatnie sprzedaże  - w sumie 136  świń do rzeźni  z tego gospodarstwa - miały miejsce w dniach: 27, 15 i 9 maja 2019 r. Służby weterynaryjne również sprawdzają wyniki.

Dziś zakończono ubój zwierząt. Służby weterynaryjne wstępnie oczyściły i zdezynfekowały pomieszczenia. Podjęły również działania związane z pozostałymi produktami tj. paszami będącymi w dyspozycji zakładu oraz ściekami i gnojowicą.

W wyznaczonych strefach służby rozpoczęły przegląd gospodarstwa i pobieranie prób od świń celem sprawdzenia, czy wirus nie przedostał się do innych gospodarstw.
 


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-06-05 08:45

Zamówienia Publiczne

Usługa wykonania broszury informacyjnej „KIEDY NADEJDZIE KRYZYS”

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania broszury informacyjnej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.   Termin realizacji: 12 lipiec 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 25 czerwca 2019...

Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są: 3 szt. komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Ofertę należy złożyć do dnia: ...

Wykonanie odzieży na wymiar na potrzeby operatorów numeru 112

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: wykonanie odzieży na wymiar na potrzeby operatorów numeru 112 (bluza typu...

Sporządzenie opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek, Marczuk, Antoniuk

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) w przedmiocie sporządzenia opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek,...

Przeprowadzenie szkolenia pracowników PUW w Białymstoku „Ochrona danych osobowych w praktyce”

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkolenia pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...