Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Obchody dnia numeru alarmowego 112 na Podlasiu

„Dzieci i młodzież w formie prac plastycznych i inscenizacji upowszechniają wiedzę oraz świadomość o numerze alarmowym 112" – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski pogratulował laureatom V edycji Wojewódzkiego Konkursu „112 ratuje życie".

Czwartkowa gala z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku była okazją do podsumowania V edycji Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 ratuje życie".

Pomysłodawcą i patronem przedsięwzięcia jest wojewoda podlaski. Współorganizatorzy to: Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

„Liczę, że kolejne edycje konkursu będą podstawą do pogłębiania wiedzy o telefonie systemie ratunkowym, ale też na postawy pomocy i otwartości na drugiego człowieka w sytuacjach kryzysowych wśród młodzieży" – wojewoda zwrócił się do uczestników gali. „Ten konkurs nie miałby zasięgu bez zaangażowania nauczycieli, dyrekcji placówek oświatowych" – zaznaczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Numer alarmowy 112 jest międzynarodowy i powszechny. Jak mówił wojewoda podlaski, „ma on być środkiem, by zgłaszać i rozwijać akcje ratunkowe w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia środowiska innych ważnych dóbr".

Numer alarmowy 112 obsługują pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Wojewoda podlaski podziękował dyspozytorom CPR za całodobowe dyżury i gotowość niesienia pomocy przez podlaskie służby o każdej porze dnia i nocy. Jednocześnie zaapelował o to, by „informacje zgłaszane pod numer 112 były prawdziwe i dotyczyły konkretnych zagrożeń". Dzięki temu straż pożarna, policja czy pogotowie są właściwie powiadomione i zjawiają się na czas w miejscu faktycznego zagrożenia.
Wojewoda podlaski wręczył również nagrody zwycięzcom oraz dzielnicowym w konkursie „Mój przyjaciel dzielnicowy" (konkurs organizowany we współpracy z Komendą Miejską Policji w Białymstoku).

Statystyki numeru 112 na Podlasiu w 2017 r.

Liczba wszystkich zgłoszeń wywołanych na nr alarmowy 112

Liczba zgłoszeń odebranych przez operatorów

Liczba zgłoszeń fałszywych

% zgłoszeń fałszywych do odebranych

Liczba zdarzeń przekazanych do służb ratunkowych

Zdarzenia przekazane do Policji

Zdarzenia przekazane do Państwowej Straży Pożarnej

Zdarzenia przekazane do Państwowego Ratownictwa Medycznego

472212

321284

216440

67%

101368

39278

4736

51482

             
               

112 ratuje życie: podsumowanie kwyników onkursu dla dzieci i młodzieży z Podlasia

 Podczas uroczystości wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył wyróżnionym i laureatom nagrody i dyplomy. Ponadto wręczył nagrodę Amelce Kondraciuk – dziewczynce, która w sytuacji zagrożenia zdrowia swojej mamy zadzwoniła na numer alarmowy 112.

Również dyrektorzy i nauczyciele odebrali z rąk wojewody podlaskiego dyplomy dla szkół promujących bezpieczeństwo uczniów i popularyzujących wiedzę o numerze alarmowym 112.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez uczniów klas I-III plakatu (pracy plastycznej) promującego numer alarmowy 112 lub przygotowaniu przez zespoły uczniów z klas IV-VI inscenizacji popularyzującej wiedzę na temat numeru alarmowego 112 i propagowaniu właściwych zachowań uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Nagrody w kategorii PLAKAT:

 •  I miejsce – Natalia Furmanik, kl. III – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie
  Nauczyciel – Jolanta Potapowicz
 • II miejsce – Milena Jewdokimow, kl. I – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
  Nauczyciel – Jadwiga Mańczuk
 • III miejsce – Maciej Dąbrowski, kl. III – Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
  Nauczyciel – Iwona Górska

Nagordy w kategorii INSCENIZACJA:

 • I miejsce – Zofia Bieniasz, Zuzanna Bućko, Anna Mróz, Anna Szymańska, Jan Kucharski, Jakub Lipski – kl. IVa – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce. Nauczyciele: Izabela Szkiłądź, Marta Kamińska
 • II miejsce – Aleksandra Sak, Emilia Guziel, Aleksandra Kamieńska, Joanna Misarko, Martyna Mnich, Kinga Mroczkowska – kl. VII – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej
  Nauczyciel – Aneta Hryniewicka
 • II miejsce – Oliwia Bazydło, Jakub Malinowski, Patrycja Malinowska, Magdalena Zysk, Jakub Greloch – kl. VI – Szkoła Podstawowa w Porytem
  Nauczyciel – Wioleta Greloch
 • III miejsce – Łukasz Wojczulis, Julia Ferenc, Kamila Podziewska, Krzysztof Taraszkiewicz, Natalia Ciruk, Wiktoria Aneszko, Natalia Dąbrowska, Patrycja Winkler – kl. VIIb – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
  Nauczyciel – Beata Zdancewicz

Opublikowano dn. 2018-02-12 09:11

Zamówienia Publiczne

Sukcesywne wykonywanie pieczątek na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustaw Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: sukcesywne wykonywanie pieczątek, wymiana gumek i wkładów tuszujących w pieczątkach na potrzeby Podlaskiego Urzędu...

Usługa konserwacji i naprawy sieci telefonicznej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i naprawy sieci telefonicznej w budynkach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, ul. Mickiewicza 9, ul. Bema 4 i ul. Szosa Baranowicka 35 (Zaścianki), ul. Wysockiego 75B (Pietrasze) na potrzeby Podlaskiego...

Przegląd, konserwacja i legalizacja ponowna wag na przejściach granicznych

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest wykonanie przeglądu technicznego, konserwacji i legalizacji ponownej 7 wag zlokalizowanych na...

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin, starostw powiatowych, członków powiatowych komisji...

Dostawa fabrycznie nowych telefonów satelitarnych

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 kompletów fabrycznie nowych telefonów satelitarnych. Termin realizacji: do dnia 21 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 15 grudnia 2018 r. do godziny 10:00 >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...