Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Burze z gradem (Meteorologiczne, woj. Podlaskie)
Woj. podlaskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Miliony na drogi lokalne

Blisko 21 mln zł dostaną podlaskie samorządy na budowę dróg lokalnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Za te pieniądze zbudują i przebudują prawie 39 km jezdni. Dziś wojewoda Bohdan Paszkowski podpisał z samorządowcami stosowne umowy na dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzyma 6 powiatów:

 1. Powiat suwalski – ponad 1, 4 mln zł  - Wiżajny – Smolniki – Sidory oraz Przerośl – Zusenko – Jemieliste.
 2. Powiat grajewski – ponad 2,2 mln zł -  Bęćkowo – Szczuczyn oraz Wąsosz do granicy obrębu Wąsosz.
 3. Powiat sejneński – ponad 2, 2 mln zł - Sejny – Bosse – Berżałowce.
 4. Powiat sokólski – blisko 2, 9 mln zł - Ostrów Północny – Ostrów Południowy – Ostrów Nowy, Nowa Świdziałówka – Górany.
 5. Powiat kolneński – ponad 2,1 mln zł – Janowo – Łosewo - Niksowizna
 6. Powiat białostocki – 2 mln zł – Klimki.


Ponadto z Funduszu Dróg Samorządowych dotacje dostanie 10 gmin:

 1. Gmina Wiżajny – pond 960 tys. zł – Okliny – Mauda.
 2. Gmina Turośń Kościelna – blisko 590 tys. zł – Czaczki Wielkie.
 3. Gmina Bakałarzewo – prawie 450 tys. zł – Bakałarzewo.
 4. Gmina Kuźnica – ponad 540 tys. zł – obręb Kowale.
 5. Gmina Raczki – blisko 560 tys. zł – Sidory.
 6. Gmina Jaświły – prawie 890 tys. zł – od drogi wojewódzkiej nr 670 do Dolistowa Nowego.
 7. Miasto Kolno – blisko 660 tys. zł – ul. Marii Dąbrowskiej.
 8. Gmina Czarna Białostocka – ponad 2 mln zł – Zamczysk – Podzamczysk – Niemczyn.
 9. Gmina Radziłów – blisko 180 tys. zł – Karwowo.
 10. Gmina Tykocin – Pajewo – granica gminy Tykocin.

Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-06-05 09:10

Zamówienia Publiczne

Usługa wykonania broszury informacyjnej „KIEDY NADEJDZIE KRYZYS”

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania broszury informacyjnej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.   Termin realizacji: 12 lipiec 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 25 czerwca 2019...

Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są: 3 szt. komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Ofertę należy złożyć do dnia: ...

Wykonanie odzieży na wymiar na potrzeby operatorów numeru 112

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: wykonanie odzieży na wymiar na potrzeby operatorów numeru 112 (bluza typu...

Sporządzenie opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek, Marczuk, Antoniuk

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) w przedmiocie sporządzenia opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek,...

Przeprowadzenie szkolenia pracowników PUW w Białymstoku „Ochrona danych osobowych w praktyce”

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkolenia pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...