Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Burze z gradem (Meteorologiczne, woj. Podlaskie)
Woj. podlaskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Klub Senior+ w Supraślu z nową siedzibą

20 miejsc opieki nad supraskimi seniorami dzięki 120 tys. zł rządowego wsparcia zyskało nową siedzibę. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział piątkowym otwarciu wyremontowanego klubu Senior+ w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Gala inauguracyjna Klubu Senior+ w Supraślu

Wsparcie osób starszych to ważny element polityki społecznej rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Placówka w Supraślu otrzymała 120 tys. zł na remont i wyposażenie pomieszczeń w ramach ubiegłorocznej edycji rządowego programu Senior+.

Senior+ na Podlasiu

Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz budowa i rozbudowa sieci Dziennych Domów i Klubów Senior+.
W ramach programu Senior+ w latach 2015-2018 w województwie podlaskim powstało 18 placówek – Dzienne Domy i 14 Klubów. W 2017 r. rząd przeznaczył na ten cel Podlasiu 1,53 mln zł, zaś w 2018 roku – 1,19 mln zł.

Całkowity ogólnokrajowy budżet programu to 340 mln zł, w tym rekordowe wsparcie – 80 mln zł w 2018 r. i 80 mln zł w 2019 r.

Program wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

Program Wieloletni „Senior+" na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

  • moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,
  • moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.


W przypadku modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+" oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+". W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+" do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, w przypadku Klubu „Senior+" do 200 zł na jedno miejsce miesięcznie w placówce.
 


Opublikowano dn. 2019-01-11 08:29

Zamówienia Publiczne

Usługa wykonania broszury informacyjnej „KIEDY NADEJDZIE KRYZYS”

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania broszury informacyjnej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.   Termin realizacji: 12 lipiec 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 25 czerwca 2019...

Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są: 3 szt. komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Ofertę należy złożyć do dnia: ...

Wykonanie odzieży na wymiar na potrzeby operatorów numeru 112

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: wykonanie odzieży na wymiar na potrzeby operatorów numeru 112 (bluza typu...

Sporządzenie opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek, Marczuk, Antoniuk

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) w przedmiocie sporządzenia opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek,...

Przeprowadzenie szkolenia pracowników PUW w Białymstoku „Ochrona danych osobowych w praktyce”

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkolenia pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...