Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Klub Senior+ w Supraślu z nową siedzibą

20 miejsc opieki nad supraskimi seniorami dzięki 120 tys. zł rządowego wsparcia zyskało nową siedzibę. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział piątkowym otwarciu wyremontowanego klubu Senior+ w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Gala inauguracyjna Klubu Senior+ w Supraślu

Wsparcie osób starszych to ważny element polityki społecznej rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Placówka w Supraślu otrzymała 120 tys. zł na remont i wyposażenie pomieszczeń w ramach ubiegłorocznej edycji rządowego programu Senior+.

Senior+ na Podlasiu

Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz budowa i rozbudowa sieci Dziennych Domów i Klubów Senior+.
W ramach programu Senior+ w latach 2015-2018 w województwie podlaskim powstało 18 placówek – Dzienne Domy i 14 Klubów. W 2017 r. rząd przeznaczył na ten cel Podlasiu 1,53 mln zł, zaś w 2018 roku – 1,19 mln zł.

Całkowity ogólnokrajowy budżet programu to 340 mln zł, w tym rekordowe wsparcie – 80 mln zł w 2018 r. i 80 mln zł w 2019 r.

Program wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

Program Wieloletni „Senior+" na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

  • moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,
  • moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.


W przypadku modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+" oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+". W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+" do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, w przypadku Klubu „Senior+" do 200 zł na jedno miejsce miesięcznie w placówce.
 


Opublikowano dn. 2019-01-11 08:29

Zamówienia Publiczne

Usługa konserwacji i naprawy sieci telefonicznej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i naprawy sieci telefonicznej w budynkach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, ul. Mickiewicza 9, ul. Bema 4 i ul. Szosa Baranowicka 35 (Zaścianki), ul. Wysockiego 75B (Pietrasze) na potrzeby Podlaskiego...

Przegląd, konserwacja i legalizacja ponowna wag na przejściach granicznych

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest wykonanie przeglądu technicznego, konserwacji i legalizacji ponownej 7 wag zlokalizowanych na...

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin, starostw powiatowych, członków powiatowych komisji...

Dostawa fabrycznie nowych telefonów satelitarnych

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 kompletów fabrycznie nowych telefonów satelitarnych. Termin realizacji: do dnia 21 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 15 grudnia 2018 r. do godziny 10:00 >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Dostawa fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 14 kompletów fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD NX 5200 E Termin realizacji: do dnia 20 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 11 grudnia 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...