Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 14 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 14 kończy 70 lat. Z okazji jubileuszu odbyła się uroczystość w której uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Zaproszeni goście obejrzeli specjalny program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli oraz wysłuchali chóru. Wtorkowa uroczystość była doskonałą okazją do wspomnień i podziękowań.

Podstawówka przy ul. Pułaskiego ma bogatą historię. Spisana jest aż w pięciu kronikach szkolnych.Szkoła Podstawowa Nr 14 rozpoczęła działalność w roku 1947. W tym czasie szkoła mieściła się w skromnym budynku drewnianym. W szkole było 7 oddziałów. W związku z rozbudową osiedla „Nowe Miasto II" w roku 1992 rozpoczęto rozbudowę prawego skrzydła z salą gimnastyczną i stołówką. Wtedy była to jedna z największych szkół w Białymstoku. Było w niej 81 oddziałów i 143 nauczycieli. Obecnie w starym budynku oraz części nowego mieści się Gimnazjum Nr 5. (źródło: SP14)


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2018-11-08 09:34

Zamówienia Publiczne

Usługa konserwacji i naprawy sieci telefonicznej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i naprawy sieci telefonicznej w budynkach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, ul. Mickiewicza 9, ul. Bema 4 i ul. Szosa Baranowicka 35 (Zaścianki), ul. Wysockiego 75B (Pietrasze) na potrzeby Podlaskiego...

Przegląd, konserwacja i legalizacja ponowna wag na przejściach granicznych

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest wykonanie przeglądu technicznego, konserwacji i legalizacji ponownej 7 wag zlokalizowanych na...

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin, starostw powiatowych, członków powiatowych komisji...

Dostawa fabrycznie nowych telefonów satelitarnych

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 kompletów fabrycznie nowych telefonów satelitarnych. Termin realizacji: do dnia 21 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 15 grudnia 2018 r. do godziny 10:00 >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Dostawa fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 14 kompletów fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD NX 5200 E Termin realizacji: do dnia 20 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 11 grudnia 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...