Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę obwodnicy Konarzyc

Wojewoda podlaski wydał w piątek decyzję o zezwoleniu na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej 677 na odcinku Łomży i obejścia Konarzyc wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego w Konarzycach.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę drogi wojewódzkiej Nr 677 o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku), na odcinku o długości 4,638 km,
 • przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z nowoprojektowaną drogą,  
 • budowę wraz z rozbiórką istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną inwestycją,
 • budowę skrzyżowań,
 • budowę chodników, ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi, zjazdów, zatok autobusowych, zatok do celów ITD,
 • budowę dróg dojazdowych (dodatkowe jezdnie),
 • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego,
 • budowę przepustów drogowych,
 • rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg,
 • rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przejazdu kolejowego,
 • rozbiórkę i budowę przepustów, pełniących funkcje przejść dla zwierząt,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz w rejonie przejazdu kolejowego,
 • budowę osadników i separatorów,
 • budowę sieci elektroenergetycznych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę zbiorników wodnych wraz z urządzeniami oczyszczającymi (3szt),
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę cieków melioracyjnych.

Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2018-11-08 09:40

Zamówienia Publiczne

Usługa konserwacji i naprawy sieci telefonicznej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i naprawy sieci telefonicznej w budynkach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, ul. Mickiewicza 9, ul. Bema 4 i ul. Szosa Baranowicka 35 (Zaścianki), ul. Wysockiego 75B (Pietrasze) na potrzeby Podlaskiego...

Przegląd, konserwacja i legalizacja ponowna wag na przejściach granicznych

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest wykonanie przeglądu technicznego, konserwacji i legalizacji ponownej 7 wag zlokalizowanych na...

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin, starostw powiatowych, członków powiatowych komisji...

Dostawa fabrycznie nowych telefonów satelitarnych

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 kompletów fabrycznie nowych telefonów satelitarnych. Termin realizacji: do dnia 21 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 15 grudnia 2018 r. do godziny 10:00 >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Dostawa fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 14 kompletów fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD NX 5200 E Termin realizacji: do dnia 20 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 11 grudnia 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...