Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę obwodnicy Konarzyc

Wojewoda podlaski wydał w piątek decyzję o zezwoleniu na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej 677 na odcinku Łomży i obejścia Konarzyc wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego w Konarzycach.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę drogi wojewódzkiej Nr 677 o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku), na odcinku o długości 4,638 km,
 • przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z nowoprojektowaną drogą,  
 • budowę wraz z rozbiórką istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną inwestycją,
 • budowę skrzyżowań,
 • budowę chodników, ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi, zjazdów, zatok autobusowych, zatok do celów ITD,
 • budowę dróg dojazdowych (dodatkowe jezdnie),
 • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego,
 • budowę przepustów drogowych,
 • rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg,
 • rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przejazdu kolejowego,
 • rozbiórkę i budowę przepustów, pełniących funkcje przejść dla zwierząt,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz w rejonie przejazdu kolejowego,
 • budowę osadników i separatorów,
 • budowę sieci elektroenergetycznych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę zbiorników wodnych wraz z urządzeniami oczyszczającymi (3szt),
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę cieków melioracyjnych.

Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2018-11-08 09:40

Zamówienia Publiczne

Dostawa fabrycznie nowych rękawów przeciwpowodziowych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych rękawów przeciwpowodziowych. Termin realizacji: 14 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 23 listopada 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Dostawa regałów paletowych

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 3 kompletów fabrycznie nowych regałów paletowych. Termin realizacji: do dnia 14 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 21 listopada 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Zakup metalowych regałów przesuwnych wraz z montażem

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Zakup metalowych regałów przesuwnych wraz z montażem na potrzeby wyposażenia...

Sukcesywne powielanie dokumentów

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: sukcesywne powielanie dokumentów na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zadanie 1: dostawa oznakowanych materiałów promujących numer alarmowy 112 na terenie...