Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Białystok: Wojewoda podlaski upamiętnił 30. rocznicę śmierci ks. Stanisława Suchowolca

W środę mija 30 lat od tragicznej śmierci ks. Stanisława Suchowolca. Złożeniem wieńca w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski uczcił pamięć kapelana białostockiej „Solidarności". Przyjaciel ks. Jerzego Popiełuszki, po którego śmierci odprawiał msze w intencji Ojczyzny, był nękany przez bezpiekę. Zginął w nocy z 29 na 30 stycznia 1989 r. w niejasnych okolicznościach w pożarze mieszkania na plebanii.

Wojewoda podlaski w asyście dowódcy Garnizonu Białystok płk. Rafała Lisa wraz z oficerami 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczy złożył wieniec na grobie ks. Suchowolca przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi w białostockich Dojlidach. W tej parafii pracował i zginął ksiądz Stanisław.

30. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Suchowolca

Ks. Stanisław Suchowolec (1958-1989) przyjaźnił się z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko. Przez pierwsze lata po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował w rodzinnej parafii księdza Popiełuszki w Suchowoli. Potem został przeniesiony do parafii w Dojlidach, gdzie kontynuował odprawianie mszy za ojczyznę. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w pożarze na plebanii tej parafii. Miał 31 lat.

W 2018 r. IPN - po wielu latach poszukiwania dowodów - informował ostatecznie, że nie ma podstaw do podjęcia na nowo, prawomocnie umorzonego śledztwa ws. śmierci ks. Suchowolca. W związku z taką decyzją, akta historyczne sprawy zostały zwrócone Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku.
 


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2019-01-31 11:51

Zamówienia Publiczne

Rozbudowa kontroli dostępu pomieszczeń w budynku głównym na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest rozbudowa kontroli dostępu pomieszczeń w budynku głównym wraz z zaprogramowaniem systemu na mdpg Bobrowniki – Bierestowica Wymagany termin...

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zadanie 1: dostawa oznakowanych materiałów promujących numer alarmowy 112 na terenie...

Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są: 4 szt. komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" w ramach...

Przeglądy obiektów budowlanych na przejściach granicznych

Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są przeglądy obiektów budowlanych na przejśćiach granicznych województwa podlaskiego.  Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2019...

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -...