Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Podpisanie umów na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 682 i nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - granica powiatu białostockiego

W czwartek (21.09.2017 r.) odbyło się spotkanie podczas którego podpisano umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy oraz na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - granica powiatu białostockiego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, wojewoda podlaski...

Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi

We wtorek (19.09.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi działającego przy Wojewodzie Podlaskim. Posiedzeniu Zespołu przewodniczył wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację w województwie związaną z występowaniem choroby afrykańskiego pomoru świń, w tym wdrażanie programu bioasekuracji oraz realizację odstrzału sanitarnego dzików....

Dzień Sybiraka w Łomży

W niedzielę (17.09.2017 r.) odbyły się uroczystości obchodów Dnia Sybiraka w Łomży, w których uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży, po której wojewoda podlaski wręczył Medal „Pro Patria" Zarządowi Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej poprzez udekorowanie sztandaru. Następnie wojewoda podlaski złożył wieniec pod Pomnikiem Sybiraków. ...

X Turniej Wsi Monieckich Konopczyn 2017

W niedzielę (17.09.2017 r.) odbył się X Turniej Wsi Monieckich „Konopczyn 2017" w ramach Święta Wsi w Mońkach organizowanych przez burmistrza Moniek oraz Sołectwo wsi Konopczyn. W imprezie uczestniczył wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Źródło: PUW ...

Pielgrzymka w Świętej Wodzie

W niedzielę (17.09.2017 r.) odbyła się pielgrzymka parlamentarzystów, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz sołtysów województwa podlaskiego w Świętej Wodzie k. Wasilkowa. Uczestniczyli w niej: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski, senator RP Tadeusz Romańczuk, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, delegacje pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele służb mundurowych....

Zamówienia Publiczne

Dostawa artykułów elektrycznych na przejścia graniczne województwa podlaskiego

Dostawa artykułów elektrycznych na przejścia graniczne  województwa podlaskiego  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem...

Dostawa latarek i części do latarek na przejścia graniczne województwa podlaskiego

Dostawa latarek i części do latarek na przejścia graniczne  województwa podlaskiego  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której...

Podłączenie Oddziału Celnego Kolejowego do istniejącego agregatu prądotwórczego

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest Podłączenie Oddziału Celnego Kolejowego do istniejącego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na kolejowym przejściu...

Dostawa posiłków profilaktycznych pracownikom PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:   Dostawa ok 7 760 szt. posiłków profilaktycznych ( dań gotowych)...

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy budynku na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017...