Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

System EZD w kolejnym urzędzie

W czwartek (23.02.2017 r.) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku zawarli porozumienie na współpracę w zakresie przekazania i wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. System będzie wykorzystywany jako podstawowe narzędzie pracy do wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w nowo tworzonym...

Komunikat dot. informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości jodu-131 na terenie Europy

W nawiązaniu do informacji opublikowanej przez francuski Instytut ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego (IRSN - L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), uprzejmie informujemy, że śladowe ilości izotopu jodu-131 wykryte w okresie 9-16 stycznia br. (ponad miesiąc temu) na terenie Polski nie stanowiły żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Źródło: Państwowa Agencja...

Podlaska Debata Drogowa

W poniedziałek (20.02.2017 r.) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w Podlaskiej Debacie Drogowej zorganizowanej w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Celem spotkania była dyskusja na temat przebiegu korytarzy drogowych na terenie woj. podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem szlaku "Via Carpatia" w północnym odcinku na terenie Polski, a także innych połączeń tranzytowych i regionalnych. ...

98. rocznica wyzwolenia Białegostoku

W niedzielę (19.02.2017 r.) pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku odbyły się uroczystości upamiętniające 98. rocznicę wyzwolenia miasta z rąk zaborców. Główne obchody na Rynku Kościuszki poprzedziło nabożeństwo w intencji miasta w cerkwii p.w. św. Mikołaja przy ul. Lipowej oraz msza święta w Bazylice Archikatedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kwiaty pod pomnikiem złożyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele...

Spotkanie z delegacją gospodarczą Stanu Nevada

W piątek (17.02.2017 r.) z inicjatywy senator Anny Marii Anders w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się spotkanie delegacji stanu Nevada, której przewodniczył dyrektor ds. handlu międzynarodowego Kristopher Sanchez z udziałem m.in. Konsula Honorowego RP w Nevadzie Johna Petkus. W spotkaniu uczestniczyli także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedsiębiorcy. Celem spotkania było nawiązanie współpracy biznesowej polskich przedsiębiorstw z partnerami w USA....

Zamówienia Publiczne

Dostawa bonów towarowych na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015...

Remont nawierzchni bitumicznej w międzynarodowych drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy Białostockiej - Bruzgi i Bobrownikach - Bierestowica

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z...

Swiadczenie usług pocztowych na potrzeby PUW w Białymstoku i Delegatury PUW w Łomży

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Dostawa i uruchomienie sprzętu informatyczno-biurowego na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Zawarcie umowy ramowej na lata 2017-2018 na wykonanie operatów szacunkowych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....