Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Utrudnienia na DK 66 (Informacje drogowe, woj. Podlaskie)
Podlaskie: utrudnienia na DK 66 w okolicy miejscowości Mień w powiecie bielskim. Przebudowa mostu na rzece Mianka.

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wojewoda podlaski na otwarciu stadionu lekkoatletycznego w Czartajewie

To jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Podlaskiem, na którym będzie można organizować międzynarodowe zawody. Stadion lekkoatletyczny oficjalnie oddano do użytku przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie koło Siemiatycz. W czwartkowej uroczystości wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Stadion jest oświetlony. Bieżnia 400-metrowa ma 4 tory, a 100-metrowa - 6. Jest tam też boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej i pozostałych dyscyplin...

Szkolenie „Gotowi na RODO czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych”

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Tomasz Madras, pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zaprosili organizacje pozarządowe z regionu na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce RODO. Spotkanie odbędzie się 23.10.2018 r. w Sali Konferencyjnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (ul. Mickiewicza 3) o godz. 11.30. „Gotowi na RODO to kampania informacyjna dla organizacji pozarządowych. Twórcami kampanii są Narodowy...

Dzień Seniora w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Emeryci i renciści obchodzili w środę w Białymstoku Wojewódzki Dzień Seniora. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski złożył seniorom życzenia oraz podziękował za ich działalność. Uroczystość była również okazją do wręczenia dyplomów i odznaczeń osobom, które działają na rzecz seniorów oraz promują prospołeczne zachowania w młodym pokoleniu. W trakcie uroczystości seniorzy otrzymali Odznaki Honorowe i dyplomy uznania przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Związku...

Polsko-białoruskie rozmowy o współpracy

Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 był głównym tematem wtorkowego spotkania wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego z przedstawicielami Białorusi oraz polskimi służbami granicznymi w przejściu granicznym Kuźnicy Białostockiej-Bruzgach. W pierwszej części spotkania w placówce granicznej w Bruzgach (Białoruś) delegacja białoruska przedstawiła inwestycje dotyczące ruchu granicznego (osobowego i towarowego), które mają zwiększyć...

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wicewojewoda podlaski Jan Zabielski oraz podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka wzięli udział we wtorkowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej białostockich pracowników oświaty. Organizatorem uroczystości w Auli Magna Pałacu Branickich był Oddział ZNP Białystok. Święto nauczycieli było także okazją do wręczenia im  odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych. ...

Zamówienia Publiczne

Rozbudowa ciągów komunikacyjnych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę ciągów komunikacyjnych o powierzchni 430 m² wraz z opornikiem 53 m.b. przy budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego położonego w Białymstoku przy ulicy Władysława Wysockiego 75 b.   Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2018 r. ...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na potrzeby inwestycji realizowanych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka-Bruzgi

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz....

Dostawa kart podarunkowych na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych w latach 2019-2020

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz....

Dostawa artykułów promocyjnych Senior plus

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych programu Senior...