Passer au contenu
Mon compte
Description du service
Zawiadomienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowęInstytucja, firma lub osoba fizyczna składa zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowę. W wyniku tego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rejestruje fakt rozpoczęcia budowy. Zawiadomienie ma być dokonane co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.Personne concernée:Instytucji/firm, osób fizycznychdocuments
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony) w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Délai d'exécution:Nie dotyczyDroits et charges:Brak opłatProcédure d'appel:Nie dotyczyFondements juridiques
Lieu de traitement de l'affaire Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w BiałymstokuRemarques et observations:Załączniki w postaci oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony) muszą być przedłożone w postaci oryginałów, dlatego dokumenty te muszą być opatrzone podpisem elektronicznym albo dostarczone w formie papierowej do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
Formulaires:Pièces-jointes:
Coordonnées
Adresse: 15-399 Białystok ul. Handlowa 6
Adresse électronique: sekretariat@winb.bialystok.pl
Page BIP: http://e-podlaskie.eu/winb
Lieu de reception des intéressés: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, ul. Handlowa 6, piętro 4, pokój 402
Dates d'Admission:
  • lundi: 07:30 - 16:00
  • mardi: 07:30 - 15:30
  • mercredi: 07:30 - 15:30
  • jeudi: 07:30 - 15:30
  • vendredi: 07:30 - 15:30
Téléphone:
  • 85 7481270
Télécopie:
  • 85 7481273
Veuillez patienter. Traitement des données en cours...