Passer au contenu

Affichage de contenus web Affichage de contenus web

Zamówienia Publiczne

Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus

« Retour

Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń stołówki w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń stołówki w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-01-12 00:10