Passer au contenu

Affichage de contenus web Affichage de contenus web

Zamówienia Publiczne

Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus

« Retour

Wykonanie projektów graficznych oraz wydruku plakatów zaproszeń pocztówek


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
 Wykonanie projektów graficznych oraz wydruku:

  1. plakatów, zaproszeń, pocztówek i śpiewników na uroczystości związane z obchodami  Dnia Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta  Niepodległości,
  2. okolicznościowych pocztówek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.


Wykonawca zobowiązany będzie wykonać i dostarczyć przedmiot umowy określony w każdorazowym zamówieniu w terminach określonych we wzorze umowy.

Ofertę należy złożyć do dnia 20 lutego 2018 r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Source: PUW

Opublikowano dn. 2018-02-19 08:56