Passer au contenu

Affichage de contenus web Affichage de contenus web

Zamówienia Publiczne

Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus

« Retour

Dostawa wideoboroskopu, 2 szt. wideoendoskopów na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej oraz obiektywu czołowego do wideoendoskopu na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Bobrownikach


Dostawa wideoboroskopu, 2 szt. wideoendoskopów na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej oraz obiektywu czołowego do wideoendoskopu na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Bobrownikach


 Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa wideoboroskopu, 2 szt. wideoendoskopów na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej oraz obiektywu czołowego do wideoendoskopu na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Bobrownikach

 Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia 14 maja 2018 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 20 lutego 2018 r. do godziny 15:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Source: PUW

Opublikowano dn. 2018-02-19 08:54