Passer au contenu

Affichage de contenus web Affichage de contenus web

Zamówienia Publiczne

Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus

« Retour

Dostawa 5 kompletów elektronicznych cyfrowych syren alarmowych


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:

Dostawa 5 kompletów elektronicznych cyfrowych syren alarmowych


Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 16 marca 2018 r.

 
Ofertę należy złożyć do dnia 8 lutego 2018 r. do godziny 14:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-02-07 14:50