Passer au contenu

Affichage de contenus web Affichage de contenus web

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Uroczyste obchody święta 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wzięli udział w inauguracji obchodów święta 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Z okazji jubileuszu żołnierze 18 PR zorganizowali festyn rodzinny. Source: PUW ...

Suwałki: Odsłonięto pomnik w hołdzie ofiarom obławy augustowskiej

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wzięli udział w niedzielnej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika w hołdzie ofiarom obławy augustowskiej – sowieckiej zbrodni na Polakach z lipca 1945 roku. Oddziały NKWD i Smiersz między 12 a 18 lipca 1945 roku przeprowadziły na Suwalszczyźnie operację, w której zginęło co najmniej 592 działaczy podziemia niepodległościowego. Obława augustowska...

Obchody Jubileuszu 20-lecia Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (ZOSP) RP w Zambrowie

Przemówienia, gratulacje, wręczanie okolicznościowych medali i odznaczeń oraz występy artystyczne – tak wyglądały niedzielne obchody 20-lecia ZOSP RP w Zambrowie, w których uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Na uroczystość przybyli również poseł posłanka na Sejm RP Bernadeta Krynicka, władze samorządowych i kościelne oraz strażacy z PSP w Zambrowie i OSP z terenu powiatu zambrowskiego. Obecny na uroczystości Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski...

Wysokie Mazowieckie: Światowy Dzień Mleka w Polsce z Mlekovitą

W sobotę po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Mleka z Mlekovitą. Impreza promująca mleko i produkty mleczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycyjnie odbyła się na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, władze Mlekovity oraz parlamentarzyści i samorządowcy, którzy wznieśli symboliczny toast szklanką mleka. Imprezę zainaugurował prezes Mlekovity Dariusz Sapiński. Była ona okazją do...

Wojewoda podlaski na olimpiadzie Krajowej Administracji Skarbowej w Łapach

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w piątek był gościem Olimpiady Krajowej Administracji Skarbowej województwa podlaskiego w Łapach. ...

Zamówienia Publiczne

Dostawa skanerów biometrycznych i czytników dokumentów

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Dostawa skanerów biometrycznych i czytników dokumentów.   Wymagany termin realizacji...

Dostawa, instalacja i konfiguracja elementów systemu dozoru wizyjnego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  dostawa, instalacja i konfiguracja elementów systemu dozoru wizyjnego.   Wymagany termin...

Odwodnienie komór barier zapobiegających ucieczce z terenu dpg w Połowcach

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest wykonanie odwodnienia komór barier zapobiegających ucieczce z terenu drogowego...

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dostawa materiałów promocyjnych dla projektów finansowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową istniejącego budynku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową istniejącego budynku biurowego na...