Skip to content

Web Content Display Web Content Display

Zamówienia Publiczne

Asset Publisher Asset Publisher

Wykonanie odprowadzenia wód opadowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i wymianą nawierzchni posesji przy budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Zakup materiałów promujących numer alarmowy 112

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:   Zakup materiałów promujących numer alarmowy 112 tj.: Zadnie 1: ...

Zakup mebli wraz z montażem na potrzeby PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zakup mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia Podlaskiego Urzędu...

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, i nformuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015...

Konserwacja dwóch dźwigów osobowych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej dwóch dźwigów...

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zapraszam Państwa do złożenia ofert na wykonanie usług o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie następujących szkoleń dla pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: Zadanie nr 1 "Oceny oraz opisy stanowisk pracy w...

Uszczelnienie pokrycia dachowego nad pomieszczeniami PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Opis przedmiotu: uszczelnienie pokrycia dachowego nad boksami garażowymi i...

Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń...

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego...

Dostawa środków czystości na potrzeby PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: dostawa środków czystości na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,...
Showing 121 - 130 of 186 results.
Items per Page 10
of 19