Skip to content

Web Content Display Web Content Display

Zamówienia Publiczne

Asset Publisher Asset Publisher

« Back

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Narew i innych


Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Narew i innych. Przedmiot postępowania objęty jest umową ramową nr 13/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Source: PUW

Opublikowano dn. 2018-01-18 00:07