Skip to content

Web Content Display Web Content Display

Zamówienia Publiczne

Asset Publisher Asset Publisher

« Back

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku


Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym w formie zajęć indywidualnych dla pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku obsługujących obywateli państw trzecich.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018r.

Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2017 roku do godziny 10:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Source: PUW

Opublikowano dn. 2017-12-11 00:28