Skip to content

Web Content Display Web Content Display

Podlaskie Voivodeship

Digital Office of Government Administration of Podlaskie Voivodeship
About project

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2018 w Białymstoku z udziałem wojewody podlaskiego

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Białymstoku uczcili Dzień Strażaka. W uroczystości wzięli także szefowie innych służb w regionie, samorządowcy i goście ze służb pożarniczych Białorusi i Litwy, z którymi współpracują podlascy strażacy. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podziękował strażakom za ofiarną służbę na rzecz Podlasian i podkreślał ich...

Wojewoda podlaski i mieszkańcy Białegostoku uczcili 29. rocznicę śmierci ks. Stanisława Suchowolca

Ponad 200 osób wzięło udział w sobotnim biegu „Droga do wolności" w Białymstoku. Upamiętnił on księdza Stanisława Suchowolca, kapelana miejscowej Solidarności, który zginął w pożarze plebanii w styczniu 1989 roku. Wszystko wskazuje na zbrodnicze podpalenie. Bieg zakończył się rodzinnym festynem i koncertem m.in. Jana Pietrzaka na placu przed białostockim Teatrem Dramatycznym. Każdy z uczestników otrzymał koszulkę z wizerunkiem ks. Suchowolca oraz pamiątkowy...

Obchody 74. Rocznicy bitwy o Monte Cassino

W piątek (18.05) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w obchodach 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbyły się w Białymstoku przed Pomnikiem Chwały Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.   ...

Koncert pamięci Świętego Jana Pawła II

W piątek (18.05) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białystoku odbył się koncert poświęcony pamięci Świętego Jana Pawła II oraz zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. JP II. W spotkaniu udział wziął wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Motto spotkania: "Jan Paweł II symbolem odzyskanej Wolności". Source: PUW ...

Rozpoczął się XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2018

W środowej ceremonii otwarcia prestiżowego konkursu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W trakcie uroczystości wojewoda podlaski wręczył ks. Jerzemy Szurbakowi medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Koncert inauguracyjny „Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej" wykonał Akademicki Chór Kameralny „Chreszczatyk" z Kijowa pod dyrekcją Pawła Strucia. W trakcie uroczystości wojewoda podlaski...

Zamówienia Publiczne

Remont nawierzchni betonowej na platformie wjazdowej namiędzynarodowym drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka– Bruzgi

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,...

Informacja z otwarcia ofert - przetarg pt. Poprawa efektywności energetycznej budynku WSSE w Białymstoku na działce nr 1675 obr. 11 Śródmieście

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamieszcza informacje ujawnione podczas otwarcia ofert w dniu 21.05.2018 r. w  przetargu nieograniczonym pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku WSSE w Białymstoku...

Szkolenie z zakresu operatów szacunkowych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu operatów szacunkowych   >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Dostawa ręcznego spektrometru do dokonywania kontroli radiometrycznej

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa ręcznego spektrometru do dokonywania kontroli radiometrycznej na kolejowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej Wymagany termin...

Konserwacja systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest konserwacja systemów teletechnicznych na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego. ...