Direkt zum Inhalt
Mein Konto
Beschreibung der Dienstleistung
Pismo ogólne do urzęduUsługa pozwala na złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.Wen betrifft:Instytucje/osoby fizyczneDokumente
  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Realisierungszeit:Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.Gebühren:Nie dotyczyAbrufmodus:W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Rechtsgrundlagen
Platz von Erledigen der Sache
p(1 von 9)p
Name
Ort
Straße
p(1 von 9)p
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Białystok
Plażowa 17
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach
Suwałki
Utrata 9A
Izba Skarbowa w Białymstoku
Białystok
Słonimska 1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Białystok
Warszawska 3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
Suwałki
Pułaskiego 73
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
Łomża
Pułaskiego 48/94
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
Augustów
K. Brzostowskiego 2
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski
Poniatowskiego 11
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
Grajewo
Wojska Polskiego 74
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
Hajnówka
11-go Listopada 4
Bitte warten. Datenverarbeitung läuft…