Direkt zum Inhalt
Mein Konto
Beschreibung der Dienstleistung
Zawiadomienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowęInstytucja, firma lub osoba fizyczna składa zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowę. W wyniku tego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rejestruje fakt rozpoczęcia budowy. Zawiadomienie ma być dokonane co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.Wen betrifft:Instytucji/firm, osób fizycznychDokumente
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony) w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Realisierungszeit:Nie dotyczyGebühren:Brak opłatAbrufmodus:Nie dotyczyRechtsgrundlagen
Platz von Erledigen der Sache Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w BiałymstokuBemerkungen:Załączniki w postaci oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony) muszą być przedłożone w postaci oryginałów, dlatego dokumenty te muszą być opatrzone podpisem elektronicznym albo dostarczone w formie papierowej do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
Formulare:Anhänge:
Adressdaten
Anschrift: 15-399 Białystok ul. Handlowa 6
E-Mail-Adresse: sekretariat@winb.bialystok.pl
BIP Seite: http://e-podlaskie.eu/winb
Ort der Aufnahme von Interessenten: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, ul. Handlowa 6, piętro 4, pokój 402
Annahmetermin:
  • Montag: 07:30 - 16:00
  • Dienstag: 07:30 - 15:30
  • Mittwoch: 07:30 - 15:30
  • Donnerstag: 07:30 - 15:30
  • Freitag: 07:30 - 15:30
Telefon:
  • 85 7481270
Faks:
  • 85 7481273
Bitte warten. Datenverarbeitung läuft…