Direkt zum Inhalt

Web Content Anzeige Web Content Anzeige

Zamówienia Publiczne

Gekennzeichneter Inhalt Gekennzeichneter Inhalt

« Zurück

Zakup albumów o tematyce Podlasia


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
Zadanie 1: zakup albumów o tematyce Podlasia na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – wydawnictwo BENKOWSKI PUBLISHING & BALLOS;
Zadanie 2:  zakupalbumów o tematyce Podlasia na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Ofertę należy złożyć do dnia 7 maja 2018 r. do godziny 12:00.
 


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-04-30 09:51