Direkt zum Inhalt

Web Content Anzeige Web Content Anzeige

Zamówienia Publiczne

Gekennzeichneter Inhalt Gekennzeichneter Inhalt

« Zurück

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości i wartość szkód powstałych na skutek czasowego zajęcia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Choroszcz oraz innych


Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości i wartość szkód powstałych na skutek czasowego zajęcia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Choroszcz oraz innych. Przedmiot postępowania objęty jest umową ramową nr 13/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-04-30 09:50