Direkt zum Inhalt

Web Content Anzeige Web Content Anzeige

Zamówienia Publiczne

Gekennzeichneter Inhalt Gekennzeichneter Inhalt

« Zurück

Dostawa ręcznego spektrometru do dokonywania kontroli radiometrycznej


Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa ręcznego spektrometru do dokonywania kontroli radiometrycznej na kolejowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia 31 sierpnia 2018 r.


Ofertę należy złożyć do dnia 25 maja 2018 r. do godziny 15:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Quelle: PUW

Opublikowano dn. 2018-05-21 11:07