Direkt zum Inhalt

Web Content Anzeige Web Content Anzeige

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Jubileusz 120-lecia Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem

W piątek (22.09.2017 r.) odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 120-lecia Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W uroczystej gali uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, w trakcie której wręczył Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale za długoletnią służbę   Quelle: PUW ...

Inauguracja obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodleglości w Królowym Moście

W piątek (22.09.2017 r.) odbyła się uroczystość inauguracji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Królowym Moście.  W uroczystości uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem ks. arcybiskupa dr Tadeusza Wojdy, po których został poświęcony krzyż na mogile powstańczej na górze św. Anny. Posadzony również został dąb na pamiątkę 100. rocznicy Odrodzenia Polski. Wojewoda...

Podpisanie umów na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 682 i nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - granica powiatu białostockiego

W czwartek (21.09.2017 r.) odbyło się spotkanie podczas którego podpisano umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy oraz na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - granica powiatu białostockiego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, wojewoda podlaski...

Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi

We wtorek (19.09.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi działającego przy Wojewodzie Podlaskim. Posiedzeniu Zespołu przewodniczył wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację w województwie związaną z występowaniem choroby afrykańskiego pomoru świń, w tym wdrażanie programu bioasekuracji oraz realizację odstrzału sanitarnego dzików....

Dzień Sybiraka w Łomży

W niedzielę (17.09.2017 r.) odbyły się uroczystości obchodów Dnia Sybiraka w Łomży, w których uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży, po której wojewoda podlaski wręczył Medal „Pro Patria" Zarządowi Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej poprzez udekorowanie sztandaru. Następnie wojewoda podlaski złożył wieniec pod Pomnikiem Sybiraków. ...

Zamówienia Publiczne

Dostawa i montaż mebli na potrzeby służb granicznych na przejścia graniczne województwa podlaskiego

 Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa i montaż mebli na potrzeby przejśc granicznych województwa podlaskiego  Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia 8...

Konserwacja i naprawa urzadzeń dźwigowych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są konserwacje i naprawy urzadzeń dźwigowych na przejściach granicznych województwa podlaskiego. Wymagany termin realizacji zamówienia: od...

Dostawa artykułów elektrycznych na przejścia graniczne województwa podlaskiego

Dostawa artykułów elektrycznych na przejścia graniczne  województwa podlaskiego  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem...

Dostawa latarek i części do latarek na przejścia graniczne województwa podlaskiego

Dostawa latarek i części do latarek na przejścia graniczne  województwa podlaskiego  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której...

Podłączenie Oddziału Celnego Kolejowego do istniejącego agregatu prądotwórczego

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest Podłączenie Oddziału Celnego Kolejowego do istniejącego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na kolejowym przejściu...