Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Posiedzenie plenarne WRDS

W środę (22.03.2017 r.) w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku dobyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego głównym tematem był "Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego - szanse i zagrożenia". W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawicielka ministerstwa rozwoju Małgorzata Lublińska, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz członkowie Rady. Marszałek przedstawił stan realizacji...

Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej

W czwartek (23.03.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej poświęcone tematyce zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz ich wpływu na ochronę obiektów infrastruktury krytycznej. W przedsięwzięciu prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego uczestniczyli: Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, Pan nadbryg. Leszek Suski – Szef Obrony Cywilnej Kraju, Komendant...

Uroczyste Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

We wtorek (21.03.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. Podczas uroczystości podlaski kurator oświaty Jadwiga Mariola Szczypiń wręczoyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Wojewoda podlaski przekazał gratulacyjne grawertony szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, a także szkołom z największą...

Konferencja dotycząca sytuacji demograficznej województwa podlaskiego

W poniedziałek (20.03.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja "Sytuacja demograficzna województwa podlaskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej" zorganizowana przez Rządową Radę Ludnościową, przy współudziale Urzędu Statystycznego w Białymstoku i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas trzech paneli dyskusyjnych omówiono m.in. specyfikę sytuacji demograficznej naszego województwa na tle Polski, migracje...

Święto Narodowe Republiki Bułgarii

W piątek (10.03.2017 r.) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w obchodach Święta Narodowego Republiki Bułgarii. Tego dnia, w głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, odbyło się otwarcie wystawy poświęconej św. Klemensowi oraz ikon w Ratuszu. Podczas oficjalnej części obchodów w Operze i Filharmonii Podlaskiej wystąpili przedstawiciele placówek dyplomatycznych Bułgarii i Polski oraz Chór Młodzieżowy Domu Kultury w Białymstoku i zespół Sarakina....

Zamówienia Publiczne

Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego Zajawka: 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z...

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP". 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych

Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych Zajawka: 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze...

Zakup mebli wraz z montażem na potrzeby PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zakup mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia Podlaskiego Urzędu...

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, i nformuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015...