Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Szepietowie

W dniach 22-23 kwietnia 2017 r. w Szepietowie odbyły się Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Szepietowie. W wydarzeniu tym udział wziął Jacek Bogucki sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Janusz Zarudzki podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Zabielski wicewojewoda podlaski i zaproszeni goście. W ramach Targów Ogrodnicznych i Pszczelarskich odbyły się wykłady, konsultacje z naukowcami i...

II Kongres Liderów Zmian

W piątek (21.04.2017 r.) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w uroczystym otwarciu II Kongresu Liderów Zmian, który rozpoczął się w auli kongresowej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Sztandarowym celem Kongresu jest promocja wiedzy dotyczącej istoty zmian w organizacjach oraz umożliwienie dialogu na temat roli lidera w tym procesie. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy będą mogli poznać poglądy ekspertów na temat efektywnego...

XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej

W czwartek (20.04.2017 r.) w Mariampolu, na terytorium Republiki Litewskiej, odbyło się kolejne – XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej. Grupa w swoich działaniach zmierza do pogłębiania polsko-litewskiej współpracy w zakresie zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym, które mogą zaistnieć w przygranicznych rejonach obu...

Spotkanie poświęcone bakterii klebsiella pneumoniae

We wtorek (18.04.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie w temacie "Zakażeń klebsiella pneumoniae w podlaskich szpitalach - aktualna sytuacja, możliwości eliminacji zagrożenia", któremu przewodniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W spotkaniu wzięli udział: podlaski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Białymstoku, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i...

Spotkanie wielkanocne z pracownikami PUW

W Wielki Piątek (14.04.2017 r.) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Jarosław Średnicki spotkali się z pracownikami PUW i złożyli im najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Przekazano życzenia także w imieniu wicewojewody podlaskiego Jana Zabielskiego. Wielkanoc  jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to święta upamiętniające śmierć krzyżową i Zmartwychwstanie Jezusa...

Zamówienia Publiczne

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę zestawów diagnostycznych i testów diagnostycznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. -...

Dostawa odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: dostawa odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu...

Dostawa wody na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:   Dostawa wody : zadanie 1 – dystrybutory z butlami (miejsca dostawy magazyn...

Wykonanie odprowadzenia wód opadowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i wymianą nawierzchni posesji przy budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę odczynników chemicznych i wzorców

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. -...