Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Komunikat NC Cyber (Ogólne, woj. Podlaskie)
NC Cyber informuje: w pakiecie MS Office w 2007, 2010, 2013 i 2016 odkryto krytyczną podatność. Należy natychmiast pobrać aktualizacje.
w RSO info o zagr. w cyberprzestrzeni (Ogólne, woj. Podlaskie)
Od dnia 16 listopada 2017 r. w RSO ukazywać się będą komunikaty dotyczące istotnych zagrożeń i zdarzeń w cyberprzestrzeni (systemach i sieciach komputerowych).

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Mateusz Morawiecki powołany na premiera oraz ministra rozwoju i finansów

W poniedziałek (11.12.2017 r.) prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów. Powołał też członków Rady Ministrów. Prezydent odebrał również przysięgę od premiera i nowo powołanych członków rządu. We wtorek (12.12.2017 r.) premier Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi program działania rządu (exposé). źródło: ...

Wieczór opłatkowy organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy „Rubież”

W poniedziałek (11.12.2017 r.) odbył się wieczór opłatkowy organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy „Rubież" w kawiarni Camelot w Białymstoku. Udział wzięli m.in.: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, arcybiskup metropolita białostocki Tadeusz Wojda oraz prawosławny arcybiskup Jakub. Źródło: PUW ...

Wigilia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku

W poniedziałek (11.12.2017 r.) odbyła się uroczysta Wigilia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku w restauracji „Venessa" w Białymstoku. W Wigilii uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Źródło: PUW ...

Otwarcie Klubu „Senior +” w Krupicach

W piątek (08.12.2017 r.) odbyło się uroczyste otwarcie Klubu „Senior +" w Krupicach (gmina Siemiatycze). W otwarciu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Placówka zapewni miejsca dla 10 seniorów i będzie funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 5 godzin dziennie. Kwota dotacji: 138 922,40 zł Dotacja miała na celu dofinansowanie zaadaptowania i dostosowania pomieszczeń budynku do standardu pozwalającego na komfortowe warunki...

„Świadek Historii”

W czwartek (07.12.2017 r.) odbyła się uroczystość wręczania nagród honorowych „Świadek Historii" w sali konferencyjno-wystawienniczej Oddziału IPN w Białymstoku. W uroczystości uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Podczas uroczystości wręczone zostało również odznaczenie państwowe panu Piotrowi Łapińskiemu. Idea nagrody „Świadek Historii" powstała w białostockim Oddziale IPN dziewięć lat temu jako lokalny odpowiednik Ogólnopolskiej Nagrody Honorowej...

Zamówienia Publiczne

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym w formie zajęć indywidualnych dla pracowników...

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Skarb Pańswa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin, starostw powiatowych, członków powiatowych komisji...

Wykonanie przeglądów okresowych, zapewnienie gotowości eksploatacyjnej drzwi i kurtyn

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi  o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Wykonanie przeglądów okresowych oraz zapewnienie stałej gotowości...

Dostawa materiałów biurowych oraz papieru

Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017...

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Zabłudów i innych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość...