Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Logo Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Białymstoku

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
NIP: 966-12-29-690
Regon: 002348718

sekretariat@wuoz.bialystok.pl

tel.: 85 7412332, 85 7326546,  fax: 85 7327562

Godziny pracy:
poniedziałek - 8:00 - 16:00
piątek - 7:30 – 15:30
Strona internetowa: wuozbialystok.bip.gov.pl

street-value
city-value
openHourst-value

Infolinia

phone1-value
phone2-value

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydawca treści Wydawca treści

Usługi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne