Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Logo Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU

ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok
NIP: 5422084708
Regon: 000294272

sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl

tel.: 48 22 25 00 115,  fax: 85 7404899

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek - 7:30 – 15:05

Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok

street-value
city-value
openHourst-value

Infolinia

phone1-value
phone2-value

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydawca treści Wydawca treści

Dopalacze - gdzie szukać pomocy

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się...

Usługi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa autoklawu laboratoryjnego pionowego oraz sterylizatora parowego do sterylizacji brudnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U....