Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

Logo Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
NIP: 542-274-34-53
Regon: 052026430

witd@bialystok.witd.gov.pl

tel.: 85 6623077,  fax: 85 6623053

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30
Strona internetowa: www.bialystok.witd.gov.pl

street-value
city-value
openHourst-value

Infolinia

phone1-value
phone2-value