Pomiń menu nawigacyjne

Rejestr Parków Krajobrazowych Województwa Podlaskiego

Nazwa instytucji prowadzącej rejestr: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Opis danych: Rejestr zawiera m.in. informacje na temat nazw parków krajobrazowych, aktów prawnych ustanawiających parki krajobrazowe na terenie województwa podlaskiego.

Przejdź do rejestru

Rejestr zabytków nieruchomych

Nazwa instytucji prowadzącej rejestr: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Opis danych: Rejestr zawiera listę zabytków ruchomych Województwa Podlaskiego

Przejdź do rejestru

Miejsca wykorzystywane do kąpieli na terenie województwa podlaskiego w sezonie letnim

Nazwa instytucji prowadzącej rejestr: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku Opis danych: Rejestr zawiera listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa podlaskiego w sezonie letnim

Przejdź do rejestru