Pomiń menu nawigacyjne

Powitanie

Witamy Państwa na stronie internetowej Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej województwa podlaskiego. Portal został stworzony z myślą o klientach podlaskiej administracji, dzięki staraniom Wojewody Podlaskiego oraz 19 Partnerów, urzędów administracji rządowej naszego województwa. Lista Urzędów oraz opis Partnerów znajduje się w zakładce Urzędy. Portal ułatwi Państwu kontakt z urzędami administracji rządowej na drodze elektronicznej, a także stanowi internetową stronę informacyjną działań administracji rządowej województwa podlaskiego.

Cyfrowy Urząd Administracji Rządowej województwa podlaskiego to miejsce, w którym  mieszkańcy województwa podlaskiego dowiedzą się o ważnych wydarzeniach w naszym regionie, znajdą informacje na temat bezpieczeństwa, ważne telefony alarmowe, a także oferty pracy, czy też zamówienia publiczne uruchamiane przez administrację rządową województwa podlaskiego.  

Portal umożliwia także prosty dostęp do usług elektronicznych administracji rządowej, związanych z prawie każdą dziedziną życia publicznego. Znajdziecie tu Państwo opis wszystkich dostępnych usług świadczonych przez urzędy administracji rządowej województwa podlaskiego.

Platforma umożliwia klientom administracji załatwianie swoich spraw drogą elektroniczną, a przyjęte  rozwiązania  sprawiają, że wirtualny spacer po stronach Portalu jest wygodny i  przyjazny. Portal stwarza faktyczną możliwość skutecznego zgłoszenia swojej sprawy  w postaci elektronicznej, prowadząc klienta „za rękę" po elektronicznym urzędzie.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby udostępnione Państwu narzędzie było łatwe w obsłudze, praktyczne i proste. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i Państwa uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu, które prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy.

Portal będziemy dostosowywać do Państwa potrzeb i sukcesywnie uzupełniać o kolejne usługi. Naszym pragnieniem jest stałe poprawianie jakości świadczonych usług, podnoszenie transparentności prowadzonej działalności oraz upraszczanie procedur administracyjnych. W ramach Projektu nasi Partnerzy zostali wyposażeni w systemy elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD), autorstwa  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (UW), dzięki czemu elektronizacja procesów obejmuje nie tylko samo składanie wniosków w postaci elektronicznej ale także całkowite elektroniczne załatwianie sprawy. Informacje o EZD PUW znajdują się na dedykowanej stronie http://ezd.gov.pl.

Zapraszamy do korzystania z usług portalu, zgłaszania uwag  i współpracy przy jego doskonaleniu.

Ogólny opis projektu administracji rządowej województwa podlaskiego
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa"

 

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa" jest projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne. Okres realizacji projektu to lata 2009-2014. Obszar realizacji – województwo podlaskie. Projekt swym zakresem obejmie 20 jednostek administracji rządowej województwa podlaskiego. Przedmiotem projektu była realizacja systemu informatycznego i wdrożenie narzędzi teleinformatycznych wspierających działanie i zarządzanie JAR w województwie podlaskim.

Inwestycja polegała na budowie platformy sprzętowo – programowej obsługującej jednostki administracji rządowej – Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej (CUAR). Platforma składa się z części wspólnej oraz zintegrowanych z CUAR, podsystemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD). Z punktu widzenia obywatela platforma rządowa jest częścią składową jednolitego profilu usługowego posiadanego przez Obywatela na Wrotach Podlasia (portalu Cyfrowy Urząd Województwa Podlaskiego CUWP) - obie platformy (CUAR i CUWP) zostały zintegrowane na poziomie kont użytkowników i usług. System CUAR został już zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Integralnym obszarem realizacji projektu była budowa informatycznego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem w województwie podlaskim - e-Bezpieczeństwo. System ma na celu wspomaganie realizacji obowiązków poziomu wojewódzkiego w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w województwie podlaskim. Został zrealizowany poprzez utworzenie wspólnego, kompleksowego systemu integrującego, standaryzującego i porządkującego informacje organów i służb województwa podlaskiego odpowiadających za bezpieczeństwo, funkcjonujących w ramach Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego. Podstawowym celem stworzonego systemu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w województwie.

Podstawowym produktem projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja rządowa" są elektroniczne usługi administracji rządowej (e-Usługi) udostępnione dla ludności województwa podlaskiego.

Całkowita wartość inwestycji: 44 484 807,41 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 37 812 085, 32 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 6 672 721,82 zł

 

Kontakty

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. projektowych

Urszula Marta Czarnecka

Zastępca Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

uczarnecka@bialystok.uw.gov.pl

tel. 85 7439497, 

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. merytorycznych Projektu

Mariusz Madejczyk,
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji województwa podlaskiego

mmadejczyk@bialystok.uw.gov.pl

tel. 85 7439242,