Pomiń menu nawigacyjne

Jak złożyć wniosek? (2)

Po wywołaniu procesu przygotowania i wysłania dokumentu zostanie wyświetlony ekran pozwalający na przeprowadzenie tego procesu w pięciu podstawowych krokach.

Krok 1. Formularz

W tym kroku procesu klient administracji wypełnia odpowiednie pola w wyświetlonym formularzu (1).

Krok 1 Formularz

Podczas wypełniania formularza klient administracji może zapisać aktualny stan formularza klikając na przycisk „Zapisz" (2).

W celu przejścia do następnego kroku należy kliknąć przycisk „Zapisz i przejdź dalej" (3).

Krok 2. Załączniki

W tym kroku procesu klient administracji ma możliwość załączenia plików z dysku lokalnego bądź załączenia dokumentu(ów) ze składu dokumentów (możliwość dla klienta zalogowanego).

Krok 2 Załączniki

W celu dodania załącznika z dysku lokalnego należy kliknąć na przycisk „Dodaj załącznik" (1). Po kliknięciu na przycisk klient administracji ma możliwość dodania załącznika wraz z opisem. W celu dodania wybranego załącznika Użytkownik musi kliknąć przycisk „Zapisz".

Dodawanie załącznika z dysku lokalnego

W przypadku, gdy załącznik został dodany poprawnie, system wyświetla dodany załącznik(i). Klient administracji ma możliwość usunięcia dodanego załącznika oraz dodanie kolejnego.

Widok dodanych dokumentów

W celu załączenia dokumentu(ów) ze składu dokumentów należy kliknąć na przycisk „Dodaj dokument ze składu" (2). Uwaga! Przycisk dostępny tylko dla klientów zalogowanych.

W celu przejścia do następnego kroku należy kliknąć przycisk „Dalej" (3).

Krok 3. Płatności

W tym kroku procesu klient administracji ma możliwość wykonania płatności online bądź załączenia dokumentu Elektronicznego Poświadczenie Opłaty (EPO) lub dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty z dysku lokalnego. Uwaga! Krok jest pomijany w przypadku, gdy opłata nie jest wymagana.

Krok 3 Płatności

W celu wniesienia opłaty online należy kliknąć przycisk „Płatność online" (1). Po kliknięciu przycisku system wyświetli formatkę zawierającą dane zleceniodawcy. Klient administracji po uzupełnieniu i zweryfikowaniu danych, w celu rozpoczęcia procesu płatności online powinien kliknąć przycisk „Zapłać".

Formatka płatności online

W celu załączenia Elektronicznego Poświadczenie Opłaty (EPO) z dysku lokalnego należy kliknąć na przycisk „Załącz EPO z pliku" (2).

W celu załączenia dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty z dysku lokalnego należy kliknąć na przycisk „Załącz potwierdzenie opłaty" (3).

W celu przejścia do następnego kroku należy kliknąć przycisk „Dalej" (4).

Krok 4. Podpis

W tym kroku procesu klient administracji ma możliwość podpisania tworzonego dokumentu podpisem elektronicznym:

  • podpis kwalifikowany;
  • podpis Profilem Zaufanym ePUAP — jeżeli klient administracji jest zalogowany na ePUAP.

Alternatywnie klient administracji może wysłać niepodpisany dokument.

Krok 4 Podpis

W celu podpisania dokumentu certyfikatem należy kliknąć na przycisk „Podpisz certyfikatem" (1). Po kliknięciu przycisku zostanie uruchomiona aplikacja SZAFIR pozwalająca na podpisanie dokumentu certyfikatem. Uwaga! Klient administracji musi wyrazić zgodę na uruchomienie aplikacji.

W celu podpisania dokumentu Profilem Zaufanym należy kliknąć na przycisk „Podpisz Profilem Zaufanym" (2). Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlone pole, w którym należy podać kod potwierdzający i potwierdzić podpis klikając przycisk „Podpisz". Uwaga! Przycisk „Podpisz Profilem Zaufanym" jest dostępny tylko dla klientów zalogowanych.

Podpis Profilem Zaufanym

Jeśli klient administracji chce wysłać niepodpisany dokument, musi zaznaczyć pole wyboru „Chcę wysłać dokument bez podpisu" (3).

W celu przejścia do ostatniego kroku należy kliknąć przycisk „Dalej" (4).

Krok 5. Podsumowanie i wysyłka

W ostatnim kroku procesu system prezentuje wynik czynności wykonanych w poprzednich krokach.

Krok 5 Podsumowanie i wysyłka

W celu wysłania dokumentu do konkretnego ESP CU AR należy kliknąć przycisk „Wyślij".

Podsumowanie procesu przygotowania i wysłania dokumentu

Po wysłaniu dokumentu system wyświetla podsumowanie procesu przygotowania i wysłania dokumentu. Klient administracji może:

  1. Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w formacie XML na dysk lokalny.
  2. Podejrzeć Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
  3. Pobrać Dokument w formie Paczki PDE na dysk lokalny.
  4. Pobrać aplikację offline pozwalająca na podgląd dokumentu w formacie paczki PDE.
  5. Wrócić do karty usługi.

Kontakt

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 743 93 15,  fax 85 743 93 21

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30