Pomiń menu nawigacyjne

Jak złożyć wniosek? (1)

Aby rozpocząć proces przygotowania i wysłania dokumentu, należy z poziomu Karty Usługi w sekcji Formularze wcisnąć przycisk „Przejdź do formularza" przy odpowiednim formularzu.

Link do Formularza rozpoczynający proces wysłania dokumentu

Informacje ogólne

Proces przygotowania i wysłania dokumentu składa się z pięciu podstawowych kroków:

Kroki formularza

 • Krok 1. Formularz — Klient administracji ma możliwość wypełniania formularza.
 • Krok 2. Załączniki — Klient administracji ma możliwość załączenia plików z dysku lokalnego bądź załączenia dokumentu(ów) ze składu dokumentów (możliwość dla użytkownika zalogowanego).
 • Krok 3. Płatności — Klient administracji ma możliwość wykonania płatności online bądź załączenia dokumentu Elektronicznego Poświadczenie Opłaty (EPO) z dysku lokalnego.
 • Krok 4. Podpis — Klient administracji ma możliwość podpisania tworzonego dokumentu podpisem elektronicznym:
  • podpis elektroniczny (kwalifikowany);
  • podpis Profilem Zaufanym ePUAP — jeżeli klient administracji jest zalogowany na ePUAP;
  • alternatywnie klient administracji może wysłać niepodpisany dokument.
 • Krok 5. Podsumowanie i wysyłka — prezentacja wyniku wykonanych w poprzednich krokach czynności. Klient administracji może za pomocą przycisku „Wyślij" nadać dokument do wybranego wcześniej urzędu.

Ekran wraz z funkcjonalnościami, w którym realizowany jest proces przygotowania i wysyłania dokumentu przedstawia poniższy rysunek:

Ekran procesu przygotowania i wysyłania dokumentu

 1. Nazwa formularza;
 2. Kroki formularza – wyróżniony jest aktualny krok procesu;
 3. Pobierz dokument – link pozwalający na pobranie dokumentu w formacie XML;
 4. Podgląd dokumentu – link pozwalający na włączenie/wyłączenie wizualnej wersji dokumentu w postaci zbliżonej do wersji papierowej (funkcja dostępna od 2, kroku procesu po wypełnieniu formularza);
 5. Wyślij link do formularza – link wyświetlający okienko umożliwiające na wysłanie linku do aktualnie wypełnianego formularza na wskazany adres e-mail;
 6. Wyświetl opis usługi – link otwierający w nowej karcie przeglądarki opis oraz kartę usługi (dla której wypełniany jest formularz);
 7. Zawartość aktualnego kroku procesu (zawartość zmienia się zależnie od kroku procesu);
 8. Powrót – przycisk pozwalający na powrót do poprzedniego kroku procesu (przycisk dostępny w krokach 2-5);
 9. Dalej – przycisk pozwalający na przejście do następnego kroku procesu (przycisk dostępny w krokach 2-4).

Okno umożliwiające wysłanie linku do aktualnie wypełnianego formularza

Niezalogowany i zalogowany klient administracji

W celu rozpoczęcia procesu przygotowania i wysłania dokumentu przez klienta niezalogowanego, wymagana jest akceptacja korzystania z usług platformy Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej.

Przed rozpoczęciem procesu przygotowania i wysłania dokumentu klient administracji może się zalogować w Cyfrowym Urzędzie Administracji Rządowej przy użyciu profilu ePUAP lub Wrót Podlasia (pozwala to na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności), a także może przejść do formularza jako klient niezalogowany.

Okno akceptacji korzystania z usług platformy CU AR

W przypadku, gdy klient administracji chce pozostać anonimowy, wybiera przycisk „Użytkownik niezalogowany". Po jego wybraniu wyświetla się sekcja, w której należy wypełnić wymagane dane.

Po poprawnym wypełnieniu wszystkich danych oraz zaakceptowaniu regulaminu przycisk „Przejdź do formularza" staje się aktywny.

Aktywacja przycisku Przejdź do formularza

Kontakt

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 743 93 15,  fax 85 743 93 21

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30